Helden e.o.
Natuur in de Buurt
Op
zondag10okt202109:00

4 Seizoenen Wandeling in de Groote Peel 2021.

Wandeling Nationaal Park De Groote Peel

Honderdduizenden jaren geleden  was de huidige Peel het stroomgebied van de Maas. Doordat het terrein zich langzaam verhief, werd de Maas naar het oosten gedrongen. Het landschap veranderde in de loop der eeuwen in een uitgestrekt hoogveengebied met stukken heide en zandverstuivingen.

Tijdens deze wandeling kijken we met een knipoog naar de zgn. “plas – dras” weilanden en naar de 6 kazematten naast de Belfort. Onze gidsen vertellen daar ter plekke meer over.

Het huidige landschap van de Groote Peel is ontstaan door het afgraven van veen voor turfwinning. Turf (droog hoogveen) was eeuwenlang dé  brandstof. Het brandt uitstekend. Door dit afgraven zijn op sommige plaatsen grote waterplassen ontstaan.

Veen is een bijzondere bodemsoort, die bestaat uit  oeroude, matig verteerde plantenresten. Een veenbodem is tamelijk nat, voedselarm en zuur. Daarom hebben hoogveengebieden een uniek ecosysteem met kenmerkende plantensoorten zoals veenmos, lavendelheide en veenpluis. Die trekken weer specifieke diersoorten aan, zoals o.a. de levendbarende hagedis en het spiegeldikkopje.

In hoogveen-ecosystemen is het evenwicht vaak kwetsbaar. Als de bodem voedselrijker en droger wordt, verliest de oorspronkelijke begroeiing het al gauw van de adelaarsvaren, pijpenstrootjes en jonge berken. Deze laatstgenoemden gedijen bij meer voedingsstoffen (stikstof) in de bodem en een droger milieu. Deze planten hebben in dat milieu een enorme groeikracht.  Zo onttrekken jonge berken heel wat vocht aan de bodem. Vaak is dat funest voor de vochtminnende hoogveen vegetatie.

De terreingesteldheid kan door de diverse weersomstandigheden nogal eens veranderen. Na regenval zijn sommige paden minder goed begaanbaar. De kans op “blubberwandelen” is dan aanwezig. Waterdichte schoenen/laarzen met ruw profiel zijn dan geen overbodige luxe. Desondanks blijft een wandeling onder deze omstandigheden de moeite waard en zorgt voor een andere, niet alledaagse beleving.

Onder droge omstandigheden zijn diverse vennen niet meer dan droge laagtes in het landschap.

Laat u verder informeren door de gidsen tijdens de wandeling. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende voorschriften.Hebt u tijdens de wandeling vragen? Stel ze gerust.

Het gezamenlijk vertrek vanaf het IVN gebouw vervalt deze keer.

De wandeling start op zondag 10 oktober a.s. om 9:00 uur bij Belfort (uitkijktoren) gelegen aan de Vosenberg (een zijstraat van de Nederweerterdijk) in Meijel onder begeleiding van een aantal gidsen.

Iedereen, ook niet IVN leden, zijn van harte welkom in dit prachtig wandelgebied met een rijke natuur waar we te gast mogen zijn.

Van te voren aanmelden voor deze wandeling is niet nodig.

Met GROENE en GEZONDE groet,

wandelwerkgroep IVN Helden

Algemene informatie

zondag 10 oktober 2021 - 09:00
Zoals gebruikelijk start elke wandeling om 8:30 uur bij het clubgebouw van IVN Helden e.o. of om 9:00 uur bij Belfort de Vossenberg.
Contactpersoon: