Word Natuurouder op school!

Het is belangrijk en leuk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist ook buiten kennis kunnen maken met natuur en milieu. Het wordt voor leerkrachten eenvoudiger en prettiger om met een klas naar buiten te gaan als ze hierbij extra hulp krijgen van natuurouders.

 

Wat is een natuurouder?

Een natuurouder is iemand die, op vrijwillige basis, op basisscholen de leerkracht helpt bij de uitvoering van natuur- en milieulessen die veel tijd kosten. Ze geven zelf geen les, dat blijft de verantwoording van de leerkracht. De natuurouder is vergelijkbaar met de leesouder. Het is een vorm van ouderparticipatie.

 

Waarom zijn natuurouders nodig?

Waardevolle en leuke onderdelen van natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs vergen vaak een intensieve begeleiding (bijv. veldwerk). Leerkrachten kunnen hier de hulp van deskundige (groot)ouders goed gebruiken.

 

Rol en taken

Een natuurouder is in de regel verbonden aan één school. IVN Natuurouders helpen de leerkracht bij de uitvoering van de activiteiten. De natuurouder stelt zich op de hoogte van de manier waarop natuur- en milieueducatie op de school vormgegeven wordt, weet welke onderwerpen gedurende een bepaald jaar aan de orde komen, welke methodes daarbij worden gebruikt en bij welke activiteiten assistentie nodig is.

 

Werkwijze

De natuurouder gaat met de kinderen, onder leiding van de leerkracht, op weg om zaken in de natuur en het milieu te onderzoeken. Dit betekent niet dat de natuurouder alles moet weten en kennen. Het belangrijkste is dat natuurouders de verwondering en interesse van de kinderen aanwakkeren. Als natuurouder ervaar je wat bepaalde werkvormen inhouden.

 

Wat doet een natuurouder?

Een natuurouder

  • is gemiddeld 3 à 4 keer per jaar in de weer (plus voorbereiding), afhankelijk van het lesprogramma
  • gaat samen met de leerkracht met (een groep) kinderen op onderzoek uit (hulp kan binnen of buiten de schoolmuren wenselijk zijn)
  • bestudeert het onderwerp, heeft dus enige kennis, maar hoeft echt niet alles te weten
  • onderzoekt vooraf de situatie (veiligheid, verkeer) waar de activiteit plaats zal vinden
  • weet welke materialen en spullen meegenomen moeten worden

 

Hoe word je natuurouder?

Wij adviseren om de cursus IVN Natuurouder te volgen. Deze (laagdrempelige) cursus zorgt ervoor dat de vrijwilligers over voldoende inzicht, vaardigheden en kennis beschikken om de ondersteunende rol van natuurouder goed te kunnen vervullen. Met de cursus verwerft de natuurouder praktische kennis en praktisch inzicht in:

  • de ontwikkeling van het kind en hoe het zich dingen eigen maakt
  • hoe je verschillende leersituaties voor het kind kunt creëren
  • welke werkvormen het meest geschikt zijn om het kind aan te bieden

de theorie over natuur gerelateerde onderwerpen zoals voorjaarbloeiers, vruchten en zaden, paddenstoelen etc.