Scholen zonder natuurouders

Programma scholen zonder natuurouders

De basisscholen waar nog geen natuurouders zijn, kunnen zich aan het begin van het schooljaar inschrijven voor onze projecten. Bij alle projecten is ondersteuning van ouders noodzakelijk. Let op: deze projecten worden geleidelijk aan vervangen door thema’s die kunnen worden ondersteund door natuurouders.

Voor groep 1 en 2:

  • Kabouterpad: Een voorjaarswandeling met leer- en beleefopdrachtjes over de natuur.
  • Pinkeltje: Een voorjaarswandeling waarbij de leerkracht een leskist ontvangt. Hierin zitten opdrachten, materiaal voor het zaaiproject en het verhaal van kabouter Pinkeltje. De leerkracht kan zelf bepalen wanneer het project met de leerlingen wordt gedaan.

Voor groep 3 en 4:

  • Boerderijproject: De leerlingen maken in de klas opdrachten en bekijken filmpjes. Vervolgens komt de klas naar kinderboerderij ‘De Hoeve’ op Kempenhaeghe.  Hier krijgen ze opdrachten over de dieren en hun producten.
  • Ganzenspel: Een voorjaarsactiviteit waarbij de leerlingen opdrachten uitvoeren die gericht zijn op natuurbeleving in hun directe omgeving.

Voor groep 5 en 6:

  • Voorjaar in de berm: Een project waarbij de relatie tussen plant, dier en mens dichtbij huis bekeken wordt.
  • Water: Het leven van plant en dier in en bij het water wordt onderzocht.

Voor groep 6 en 7:

  •  Bos en Bodem: Het bos en de functie die hij heeft voor mens en dier staat centraal. Er is aandacht voor de fotosynthese en bodemleven.
  • Heide: De volgende onderwerpen komen aan bod: de geschiedenis van de heide, het beheer, de dieren en planten die in deze omgeving voorkomen.
  • Boomfeestdag: In samenwerking met de gemeente Heeze-Leende planten de leerlingen bomen en struiken op een aangewezen locatie. Er wordt uitleg gegeven over het onderhoud van groen in onze gemeente.

Voor groep 8:

  • Project Eigen Dorp: Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met de Heemkundekring: de leerlingen doen een PED-quiz in de Heemkamer en diverse practica over natuur en milieu in de Sleutelbloem.

Bij de projecten is het mogelijk om beroep te doen op de IVN-schoolgidsen, bijvoorbeeld om een schoolwandeling te organiseren en te begeleiden.

Contactpersonen: Wilhelmien van de Paal en José Verbeek e-mail: scholenwerk@ivnheezeleende.nl