PR & Communicatie

De werkgroep PR & Communicatie is verantwoordelijk voor het afdelingsblad ("Het Groene Blaadje"), de website, de PR, voorlichting en propaganda, het maken van persberichten, brochures, etc. en de colums in "De Parel". 
Contactpersoon:
Ruud Krielaart, ruudkrielaart@gmail.com, tel. 040 226 3167

Het Groene Blaadje

Dit is het afdelingsblad van IVN Heeze-Leende. Het blad geeft informatie over onze afdeling en over natuur&milieu in het algemeen. 
Redacteur:
Bart Jansen, hetgroeneblaadje@live.nl

Digitale Nieuwsbrief

Regelmatig komt er een digitale nieuwsbrief met actuele informatie.
Redacteur: 
Ruud Krielaart, ruudkrielaart@gmail.com
Bij hem kunt u zich ook aanmelden als u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Parelschrijvers

Een aantal columnisten (het schrijverscollectief) verzorgt bij toerbeurt een column in het weekblad van Heeze en Leende: "De Parel van Brabant". De columns verschijnen in principe om de drie weken en gaan over uiteenlopende aspecten van natuur&milieu. 
Contactpersonen:
Eelco Hogendam, e-mail: eelco-hogendam@live.nl
Ruud Krielaart, e-mail: ruudkrielaart@gmail.com 

RTV Horizon

Op zondagmorgen 9.15u om de 2 weken heeft RTV Horizon, de lokale omroep van Heeze-Leende, een interview met IVN-ers. Deze interviews worden gegeven door Corrie Vincent en Mari de Bijl.

Website

De website wordt up-to-date gehouden met informatie over de afdeling en activiteiten die worden georganiseerd.
Webmaster:
Kees Smedema, e-mail: kees.smedema@gmail.com