PR & Communicatie

De werkgroep PR & Communicatie is verantwoordelijk voor het afdelingsblad ("Het Groene Blaadje"), de website, de PR, voorlichting en propaganda, het maken van persberichten, brochures, etc. en de colums in "De Parel". 
Contactpersoon:
Ruud Krielaart, tel. 040-226 3167 e-mail: pr@ivnheezeleende.nl

Het Groene Blaadje

Dit is het afdelingsblad van IVN Heeze-Leende. Het blad geeft informatie over onze afdeling en over natuur&milieu in het algemeen. 
Redacteur:
Bart Jansen, e-mail: hetgroeneblaadje@ivnheezeleende.nl

Digitale Nieuwsbrief

Regelmatig komt er een digitale nieuwsbrief met actuele informatie.
Redacteur: 
Ruud Krielaart, e-mail: pr@ivnheezeleende.nl
Bij hem kun je je ook aanmelden als je de nieuwsbrief wil ontvangen.

Website

De website wordt up-to-date gehouden met informatie over de afdeling en activiteiten die worden georganiseerd.
Webmaster:
Anne Groenewegen, e-mail: webmaster@ivnheezeleende.nl