PR & Communicatie

De werkgroep PR & Communicatie is verantwoordelijk voor het afdelingsblad ("Het Groene Blaadje"), de website, de PR, voorlichting en propaganda, het maken van persberichten, brochures, etc. en de colums in "De Parel". 
Contactpersoon:
Ruud Krielaart, tel. 040-226 3167 ruudkrielaart@gmail.com

Het Groene Blaadje

Dit is het afdelingsblad van IVN Heeze-Leende. Het blad geeft informatie over onze afdeling en over natuur&milieu in het algemeen. 
Redacteur:
Bart Jansen, hetgroeneblaadje@live.nl

Digitale Nieuwsbrief

Regelmatig komt er een digitale nieuwsbrief met actuele informatie.
Redacteur: 
Ruud Krielaart, ruudkrielaart@gmail.com
Bij hem kun je je ook aanmelden als je de nieuwsbrief wil ontvangen.

RTV Horizon

Op zondagmorgen 9.15u om de 2 weken heeft RTV Horizon, de lokale omroep van Heeze-Leende, een interview met IVN-ers. Deze interviews worden gegeven door Corrie Vincent en Mari de Bijl.

Website

De website wordt up-to-date gehouden met informatie over de afdeling en activiteiten die worden georganiseerd.
Webmaster:
Anne Groenewegen, ivnhl-webmaster@outlook.com