Organisatie Heeze Leende

IVN clubgebouw:

De Sleutelbloem
Strabrecht 14
5591 BP Heeze

website: www.ivn.nl/heeze-leende

KvK nr 40235865

Bestuur

Voorzitter: Ben Pollmann, email: voorzitter@ivnheezeleende.nl

Secretaris: Petra Leeuwestein-Verbeek tel. 040-226 4714

Postadres: de Mandenmaker 11, 5591 NS Heeze email: secretariaat@ivnheezeleende.nl

Penningmeester: Geert Engels, email: penningmeester@ivnheezeleende.nl

Algemeen bestuurslid: Ko Dousma, tel. 040-226 3108 e-mail:            bestuurslid-01@ivnheezeleende.nl

Algemeen bestuurslid: Paul Gerits, tel. 06-2934 8810 e-mail:             bestuurslid-02@ivnheezeleende.nl

ANBI

Beleidsplan

Statuten IVN Heeze Leende

Financieelverslag

Huishoudelijk regelement

De afdeling telt 244 leden en heeft momenteel 17 werkgroepen.

Werkgroepen Het werk in de afdeling wordt gedaan door een groot aantal werkgroepen, zie onder Werkgroepen

De Sleutelbloem

Het IVN Heeze-Leende beschikt over een clubgebouw, waar we belangstellenden graag ontvangen met een kopje koffie. De IVN bibliotheek staat voor u open als u iets zoekt op het gebied van natuur en milieu. 
Van harte welkom in De Sleutelbloem Strabrecht 14 in Heeze. Geopend iedere woensdag van 10.00 tot 13.00 uur, behalve in de schoolvakanties.

De agenda voor de Sleutelbloem wordt digitaal bijgehouden. Geautoriseerde personen kunnen de agenda inzien en de ruimte reserveren.

Leden

Aanmelding bij: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende/contact-ivn-heeze-leende, daar kun je aangeven van welke afdeling je lid kunt worden.

Adreswijziging bij de ledenadministrateur Geert Engels ledenadministratie@ivnheezeleende.nltel. 06-38895545

Contributie

  • Leden minimaal € 24,- per jaar
  • Huisgenootleden minimaal € 12,- per jaar
  • Het Jeugd IVN bedraagt €12,- per jaar per kind

Voor scholen, bedrijven en organisaties gelden aangepaste tarieven, informeer bij de penningmeester (penningmeester@ivnheezeleende.nl).

Bankrekening:  Rabobank: NL17RABO0120361132 t.n.v. Penningmeester IVN Heeze-Leende.

Leden ontvangen:

  • Het afdelingsblad "Het Groene Blaadje" (naar keuze op papier of digitaal) van IVN Heeze-Leende
  • De digitale nieuwsbrief van IVN Heeze-Leende
  • Het blad "Mens en Natuur" van IVN Nederland

Een algemene brochure over IVN Heeze-Leende kunt u downloaden:

 

Brochure IVN Algemeen

Leden die interesse hebben kunnen ook de digitale versie ontvangen van het Nieuwsblad van het IVN-district Noord-Brabant.  Dit kan via de site: www.ivn.nl/brabant  (waarna de link "aanmelden voor nieuwsblad" aanklikken). Of stuur een mailtje naar consulentschap.brabant@ivn.nl