Organisatie Heeze Leende

IVN clubgebouw:

De Sleutelbloem
Strabrecht 14
5591 BP Heeze

website: www.ivn.nl/heeze-leende

KvK nr 40235865

Bestuur

Voorzitter: Ben Pollmann, email: voorzitter@ivnheezeleende.nl

Secretaris: Petra Leeuwestein-Verbeek tel. 040-226 4714

Postadres: de Mandenmaker 11, 5591 NS Heeze                                           email: secretariaat@ivnheezeleende.nl

Penningmeester: Geert Engels, email: penningmeester@ivnheezeleende.nl

Algemeen bestuurslid: Ko Dousma, tel. 040-226 3108                                  e-mail: bestuurslid-01@ivnheezeleende.nl

Jaarverslag

De afdeling telt 200 leden en 30 donateurs. Hier vindt u het laatste jaarverslag

Jaarverslag 2020

Statuten

Statuten IVN Heeze-Leende 2019

ANBI

Beleidsplan 2021

Financieel verslag

RSIN-nummer 801807554

Werkgroepen Het werk in de afdeling wordt gedaan door een groot aantal werkgroepen, zie onder Werkgroepen

De Sleutelbloem

Het IVN Heeze-Leende beschikt over een clubgebouw, waar we belangstellenden graag ontvangen met een kopje koffie. De IVN bibliotheek staat voor u open als u iets zoekt op het gebied van natuur en milieu. 
Van harte welkom in De Sleutelbloem Strabrecht 14 in Heeze. Geopend iedere woensdag van 10.00 tot 13.00 uur, behalve in de schoolvakanties.

De agenda voor de Sleutelbloem wordt digitaal bijgehouden. Geautoriseerde personen kunnen de agenda inzien en de ruimte reserveren.

Veiligheid en IVN

Veiligheid doen we samen, een en ander wordt uitgelegd in onderstaand document.

Veiligheid IVN Heeze-Leende

In Veilige Handen

De activiteiten binnen IVN Heeze-Leende worden door vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen onze afdeling en denken we na over afspraken die gemaakt kunnen worden over de omgang met elkaar. Op initiatief van het landelijk IVN  is ook door onze afdeling Heeze-Leende invulling gegeven aan het programma “In Veilige Handen”. 

heeze-leende_in_veilige_handen_0.pdf

Privacybeleid IVN Heeze-Leende

Dit document beschrijft op welke manier IVN Heeze-Leende omgaat met persoonsgegevens. Het is een aanvulling op het Privacystatement van het landelijk IVN. Daarin maakt het IVN duidelijk hoe zij omgaan met persoonsgegevens van leden, donateurs, belangstellenden en deelnemers aan activiteiten.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat organisaties alleen persoonsgegevens verwerkt als de organisatie daar toestemming voor heeft en daar transparant over is. 

het gehele privacy beleid IVN Heeze-Leende
 

Leden

Aanmelding bij: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende/contact-ivn-heeze-leende, daar kun je aangeven van welke afdeling je lid kunt worden.

Adreswijziging bij de ledenadministrateur Eelco Hoogendam ledenadministratie@ivnheezeleende.nl, te; 040-226 6428

Contributie

  • Leden minimaal € 24,- per jaar
  • Huisgenootleden minimaal € 7,50 per jaar
  • Donateurs minimaal € 15,- per jaar
  • Het Jeugd IVN bedraagt 12 euro per jaar per kind

Voor scholen, bedrijven en organisaties gelden aangepaste tarieven, informeer bij de penningmeester (penningmeester@ivnheezeleende.nl).

Bankrekening:  Rabobank: NL17RABO0120361132 t.n.v. Penningmeester IVN Heeze-Leende.

Leden ontvangen:

  • Het afdelingsblad "Het Groene Blaadje" (naar keuze traditioneel of digitaal) 
  • Het landelijk blad "Mens en Natuur" 

Een algemene brochure over IVN Heeze-Leende kunt u downloaden: Heeze Leende brochure IVN algemeen

Leden die interesse hebben kunnen ook de digitale versie ontvangen van het Nieuwsblad van het IVN-district Noord-Brabant.  Dit kan via de site: www.ivn.nl/brabant  (waarna de link "aanmelden voor nieuwsblad" aanklikken). Of stuur een mailtje naar consulentschap.brabant@ivn.nl 

Donateurs ontvangen "Het Groene Blaadje".