Organisatie

IVN clubgebouw en tevens postadres:

De Sleutelbloem
Strabrecht 14
5591 BP Heeze

website: http://www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende

Bestuur

Voorzitter: Ivo Rothuizen
Secretaris: Jef van den Hurk, tel. 040-2262442; Postadres: zie boven. email:  secretariaat-ivnhl@live.nl 
Penningmeester: Geert Engels
Leden: Gerard Noordman, Ruud Krielaart

De afdeling telt 170 leden en 40 donateurs. Hier vindt u het laatste jaarverslag:

IVN Heeze-Leende Jaarverslag 2016

Werkgroepen

Het werk in de afdeling wordt gedaan door een groot aantal werkgroepen, zie onder Werkgroepen.

De Sleutelbloem

Het IVN Heeze-Leende beschikt over een clubgebouw, waar we belangstellenden graag ontvangen met een kopje koffie. De IVN bibliotheek staat voor u open als u iets zoekt op het gebied van natuur en milieu. 
Van harte welkom in De Sleutelbloem Strabrecht 14 in Heeze. Geopend iedere woensdag van 10.00 tot 13.00 uur, behalve in de schoolvakanties.

De agenda voor de Sleutelbloem wordt digitaal bijgehouden. Geautoriseerde personen kunnen de agenda inzien en de ruimte reserveren.

In Veilige Handen

De activiteiten binnen IVN Heeze-Leende worden door vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen onze afdeling en denken we na over afspraken die gemaakt kunnen worden over de omgang met elkaar. Op initiatief van het landelijk IVN  is ook door onze afdeling Heeze-Leende invulling gegeven aan het programma “In Veilige Handen”. 
heeze-leende_in_veilige_handen_0.pdf

Leden en donateurs

Aanmelding en adreswijziging bij de ledenadministrateur, Eelco Hoogendam, postadres Strabrecht 14, 5591 BP Heeze, tel. 040 226 6428, email: ledenadmivnhl@live.nl . Opzegging vóór 1 december van het lopende jaar. 

Contributie per jaar:
leden: minimaal € 15,50 
donateurs:minimaal € 12,50 
huisgenootleden €7,50 

Voor organisaties gelden aangepaste tarieven, informeer bij het bestuur.

Bankrekening:  Rabobank: NL17RABO0120361132 t.n.v. Penningmeester IVN Heeze-Leende.

Leden ontvangen:

  • Het afdelingsblad "Het Groene Blaadje" (naar keuze traditioneel of digitaal) 
  • Het landelijk blad "Mens en Natuur" 

Een algemene brochure over IVN Heeze-Leende kunt u downloaden:
heeze-leende_brochure_ivn_algemeen.pdf

Leden die interesse hebben kunnen ook de digitale versie ontvangen van het Nieuwsblad van het IVN-district Noord-Brabant.  Dit kan via de site: www.ivn.nl/brabant  (waarna de link "aanmelden voor nieuwsblad" aanklikken). Of stuur een mailtje naar consulentschap.brabant@ivn.nl 

Donateurs ontvangen "Het Groene Blaadje".