Organisatie

IVN clubgebouw en tevens postadres:

De Sleutelbloem
Strabrecht 14
5591 BP Heeze

website: www.ivn.nl/heeze-leende

Bestuur

Voorzitter: Ben Pollmann, email: benpollmann1@gmail.com

Secretaris: Petra Leeuwestein-Verbeek, de Mandenmaker 11, 5591 NS Heeze tel: 040-2264714

Postadres: Strabrecht 14, 5591 BP Heeze email: secretariaat-ivnhl@live.nl  

Penningmeester: Geert Engels, email: penningmeester-ivnhl@outlook.com

Algmeen bestuurslid: Ko Dousma, email ivnhl-bestuurslid-01@outlook.com telnr: 040-2263108

Jaarverslag

De afdeling telt 200 leden en 30 donateurs. Hier vindt u het laatste jaarverslag

IVN Jaarverslag 2018

Statuten

Statuten IVN Heeze-Leende 2019

Insectenhotel

Rapport insectenhotel 2018

Werkgroepen

Het werk in de afdeling wordt gedaan door een groot aantal werkgroepen, zie onder Werkgroepen

De Sleutelbloem

Het IVN Heeze-Leende beschikt over een clubgebouw, waar we belangstellenden graag ontvangen met een kopje koffie. De IVN bibliotheek staat voor u open als u iets zoekt op het gebied van natuur en milieu. 
Van harte welkom in De Sleutelbloem Strabrecht 14 in Heeze. Geopend iedere woensdag van 10.00 tot 13.00 uur, behalve in de schoolvakanties.

De agenda voor de Sleutelbloem wordt digitaal bijgehouden. Geautoriseerde personen kunnen de agenda inzien en de ruimte reserveren.

Veiligheid en IVN

Veilgheid doen we samen, een en ander wordt uitgelegd in onderstaand document.

Veiligheid IVN Heeze-Leende

In Veilige Handen

De activiteiten binnen IVN Heeze-Leende worden door vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen onze afdeling en denken we na over afspraken die gemaakt kunnen worden over de omgang met elkaar. Op initiatief van het landelijk IVN  is ook door onze afdeling Heeze-Leende invulling gegeven aan het programma “In Veilige Handen”. 

heeze-leende_in_veilige_handen_0.pdf

Leden en donateurs

Aanmelding en adreswijziging bij de ledenadministrateur, Eelco Hoogendam, postadres Strabrecht 14, 5591 BP Heeze, tel. 040 226 6428, email: ledenadmivnhl@live.nl . Opzegging vóór 1 december van het lopende jaar. 

Contributie per jaar:
leden: minimaal € 15,50 
donateurs:minimaal € 12,50 
huisgenootleden €7,50 

Voor organisaties gelden aangepaste tarieven, informeer bij het bestuur.

Bankrekening:  Rabobank: NL17RABO0120361132 t.n.v. Penningmeester IVN Heeze-Leende.

Leden ontvangen:

  • Het afdelingsblad "Het Groene Blaadje" (naar keuze traditioneel of digitaal) 
  • Het landelijk blad "Mens en Natuur" 

Een algemene brochure over IVN Heeze-Leende kunt u downloaden:

heeze-leende_brochure_ivn_algemeen.pdf

Leden die interesse hebben kunnen ook de digitale versie ontvangen van het Nieuwsblad van het IVN-district Noord-Brabant.  Dit kan via de site: www.ivn.nl/brabant  (waarna de link "aanmelden voor nieuwsblad" aanklikken). Of stuur een mailtje naar consulentschap.brabant@ivn.nl 

Donateurs ontvangen "Het Groene Blaadje".