Heeze Leende
Amfibieën & reptielen
maandag08apr2019

Zeldzame amfibieën gevonden langs de Somerenseweg

De afgelopen weken heeft de Amfibieëngroep van IVN  Heeze-Leende, in samenwerking met Brabants Landschap, een actie gehouden ter behoud van overstekende amfibieën langs de Somerenseweg. Er zijn paddenschermen geplaatst en gedurende acht weken zijn 3500 padden, kikkers en salamanders door vrijwilligers overgezet van de Lange Bleek naar hun paargebied op de Strabrechtse heide. Per dag waren dat 64 amfibieën, maar er waren ook dagen van 763.

Opvallend was de aanwezigheid van de heikikker, een zeldzame soort, waarvan er bijna 1200 naar de overkant van de weg zijn geholpen. Daarmee is onze gemeente uniek in heel Nederland. Ook het voorkomen van de rugstreeppad is zeer bijzonder omdat het een zeer zeldzame soort betreft.

Al met al reden voor de IVN-werkgroep om te pleiten voor een permanente oplossing van het paddenprobleem. De trek gaat namelijk het hele jaar door, hetgeen aangeeft dat de weg hier dwars door een zeer belangrijk voortplantingsgebied loopt.

Binnenkort zal IVN samen met andere partners een rapport aanbieden aan de lokale politiek met betrekking tot de situatie op de Somerenseweg. Hierin is een samenhangend pakket aan maatregelen opgenomen dat nodig is om alle gebruikers van de weg  van dienst te zijn.

Meer informatie: Amfibieënwerkgroep IVN Heeze-Leende (hansteeven@gmail.com).