Heeze Leende
Amfibieën & reptielen
vrijdag22nov2019

Wie helpt de padden veilig naar de overkant?

De komende weken zal Brabants Landschap samen met de Amfibieënwerkgroep van IVN Heeze-Leende een paddenscherm plaatsen langs de Somerenseweg. De bedoeling is dat amfibieën daardoor worden tegengehouden en in emmers worden opgevangen. Voor het overzetten van de beestjes zijn veel vrijwilligers nodig, waarvoor IVN een oproep doet.

Uit nader onderzoek is gebleken dat een deel van de Somerenseweg intensief gebruikt wordt door padden, kikkers en salamanders tijdens de trek. De amfibieën steken van het bos van de Lange Bleek over naar het voortplantingswater het Platvoetje op de Strabrechtse Heide. De trek is een gewaagde onderneming voor de beestjes omdat ze een weg van 8 meter breed over moeten steken, waar hard gereden wordt. Teneinde de amfibieën veilig naar de overkant te helpen worden ze met schermen naar emmers geleid en daar verzameld. Zo kan voorkomen worden dat het voortbestaan van de populatie amfibieën in gevaar komt.

Aangezien de trek van de amfibieën begint zodra de temperatuur tot 10 graden daalt, zullen de beestjes vanaf 1 februari overgezet moeten worden. Eind maart is de trek grotendeels voorbij en wordt het paddenscherm weer netjes ingepakt. Zolang het scherm er staat moeten de emmers iedere ochtend vóór 8 uur gecontroleerd worden en de aanwezige dieren overgezet worden. Vorig jaar zijn op die manier 3500 padden, kikkers en salamanders door vrijwilligers overgezet, waaronder de zeldzame heikikker en de rugstreeppad.

Graag willen wij vrijwilligers vragen ons te helpen bij het dagelijks overzetten van de amfibieën in de periode van de paddentrek. Dat kan op één of meer dagen per week. Heb je interesse stuur dan een mail naar hansteeven@gmail.com. Wij houden je dan op de hoogte van de data. In principe kan iedereen meehelpen met overzetten, ook kinderen (mits onder begeleiding). Graag zelf een geel veiligheidshesje meebrengen.

Het is duidelijk dat het handmatig overzetten van amfibieën een tijdelijke maatregel is. De amfibieënwerkgroep van het IVN streeft samen met de politiek naar een permanente oplossing van het paddenprobleem. De trek gaat namelijk het hele jaar door, hetgeen aangeeft dat de weg hier dwars door een zeer belangrijk voortplantingsgebied loopt.

Zie ook amfibieën en www.padden.nu