Heeze Leende
Natuur
zaterdag07mrt2020

Soorteninventarisatie ligt op koers

De inventarisatie van soorten in het beekdal van de Kleine Dommel verloopt voorspoedig. Weliswaar werden in de maand februari wat minder soorten waargenomen dan in de maand daarvoor, maar met 250 soorten in twee maanden (784 waarnemingen) lopen we aardig in de pas met de landelijke resultaten van BioBlitz. Dit is de landelijke waarnemingen-site, waar alle inventarisaties in heel Nederland bijgehouden worden. We zitten dus op 25% van de doelstelling voor 2020 (1000 soorten).

We verwachten dat veel mensen de komende tijd dit interessante gebiedje zullen bezoeken. Het is een boeiend en leerzaam gebied en het observeren voegt zeker iets toe je kennis van de flora en fauna in een beekdal.

De verdeling van de soorten was eind februari als volgt:

Voor een uitgebreid verslag: zie de Nieuwsbrief van februari op deze website (Soortenjaar-2020, “Meer informatie”, punt 7).

grafiek soorteninventarisatie