Heeze Leende
Landschap
zondag02apr2017

Randweg Heeze bedreigt monumentale tuin

Met de aanleg van de randweg rond de nieuwe wijk De Bulders zal de tuin van villa Erica ernstig aangetast worden. Het perceel van zo'n 12.000 m2 op de hoek van de Leenderweg en de Buldersweg is een natuurtuin met elementen van de Engelse landschapsstijl. Het IVN heeft er de bomen en vogelsoorten geïnventariseerd. De bomenwerkgroep trof er zo'n twintig boomsoorten aan, plus vele soorten dennen, wilgen en coniferen. Er zitten spechten, roofvogels, gaaien en talloze zangvogels. Eenden nestelen aan de vijver. IJsvogels en reigers jagen er. Het is een waar paradijsje.
Er staan 8 monumentale bomen die op de gemeentelijke lijst staan, waarvan er 4 of 5 gekapt moeten worden. Op de kaplijst: een grote beuk, twee forse eiken, een rode esdoorn en een grote paardenkastanje. Het zou diep treurig zijn als de tuin onherstelbaar beschadigd zou worden. Dat er genoeg bos over zou blijven na de bomenkap is onzin: de hele samenhang van de tuin zal weg zijn, evenals de privacy voor de bewoners van villa Erica. Een groen scherm vangt nu verkeersgeluid en fijnstof weg, straks niet meer.
Piketpaaltjes markeren in de zuidoosthoek van de tuin waar straks asfalt moet liggen. De weg zal pal voor de gevel van het pand uit 1890 lopen, waardoor verkeersoverlast het woongenot bederft. Schade aan het pand door trillingen lijkt onvermijdelijk. Het IVN overlegt binnenkort met het bureau dat is ingehuurd om het project randweg tot een goed einde te brengen. Ook voor vele oude eiken op het beoogde traject dreigt kap. Het IVN dringt er op aan daar zo veel mogelijk van te laten staan.
De strijdt tegen het tracé de randweg is zeker nog geen gelopen race. De bewoners van villa Erica vechten samen met andere gedupeerden en de stichting 'Houd Heeze-Leende leefbaar' de aanleg aan bij de Raad van State. Er wordt momenteel gewerkt aan een tweede contra-expertise. Ze willen die hoek van de tuin niet verkopen. Ook een tweede grondeigenaar wil zijn grond niet afstaan. De raad heeft inmiddels tot aanleg besloten, maar er kan nog van alles gebeuren. Het traject aanpassen bijvoorbeeld.

EikTreurwilg

 

 

 

 

 

 

 


 

Buldersweg


Rode Esdoorn