Heeze Leende
Bomen & Struiken
vrijdag27jan2017

Oude eiken bij de Poortmannen worden gekapt

Voor het ontsluiten van het bedrijventerrein de Poortmannen richting de Sterkelseweg wordt een tweebaansweg aangelegd. Voor het aanleggen van deze weg is het volgens het huidige tracé noodzakelijk een oude eik van circa 150 tot 200 jaar oud te kappen. Deze eik is naar alle waarschijnlijk een zichteik geweest. Zichteiken stonden vroeger op de heide en woeste grond en dienden om reizigers de weg te wijzen. Het is een mooie uitgebalanceerde eik. De werkgroep heeft overlegd met de gemeente om te voorkomen dat deze eik (boom nr. 16) sneuvelt. Volgens de tekening staat die midden op het fietspad. Het voorstel van het IVN is om het tracé van de weg zodanig aan te passen dat de eik gespaard kan blijven.

Dat geldt ook voor een grote inlandse eik op de grens van een bouwkavel, ook op de locatie Poortmannen. Ook dat zou een probleem kunnen opleveren. IVN heeft voorgesteld om met de koper van het perceel te overleggen zodat deze eik kan blijven staan en hij geen gevolgen ondervindt van de ontwikkelingen op de bouwkavel. Het voorstel van het IVN is om het fietspad in zijn geheel te verleggen langs de noordzijde van de boom.

De gemeente heeft helaas het IVN niet betrokken bij de voorbereiding van het tracé van deze ontsluiting, en het IVN kwam er te laat achter dat deze bomen gekapt zouden gaan worden. Nu is de voorbereiding van de ontsluitingsweg zo ver gevorderd dat de gemeente geen medewerking wil geven aan een aanpassing van het tracé om deze eiken te sparen.