Heeze Leende
IVN
donderdag16jan2020

Nuttige instructie soortenjaar in Heidecafé

Zondag 12 januari is een instructiebijeenkomst m.b.t. de soorteninventarisatie gehouden in het Heidecafé aan de Plaetse in Heeze. De bijeenkomst werd door zo’n 50 personen bezocht, hetgeen aangeeft hoezeer dit project leeft binnen onze IVN-vereniging en daarbuiten.

Timo Roeke, projectleider van waarneming.nl, hield een heldere uiteenzetting over het registeren van waarnemingen in het veld en liet de aanwezigen kennis maken met de mogelijkheden van technische hulpmiddel, zoals de camera, de computer of je mobiel. Op die manier is het voor iedereen mogelijk om waarnemingen door te geven aan de landelijke website van waarneming.nl.

Roeke wees op een trendbreuk: terwijl er vroeger meer beroepsdeskundigen dan vrijwilligers betrokken waren bij het waarnemen in de praktijk, nemen tegenwoordig de vrijwilligers 90 procent van alle waarnemingen voor hun rekening. In zijn betoog vestigde hij er de aandacht op dat het doen van waarnemingen in het veld nooit ten koste mag gaan van de natuur. Respect voor de natuur staat dus voorop!

Verder wilde hij het doel van de hele exercitie nog eens benadrukken en dat is primair om de wetenschap te dienen, met name om de ontwikkeling van soorten in kaart te brengen om deze beter te kunnen beschermen.

Timo sprak de verwachting uit dat we met paddenstoelen, planten en vogels zeker 1500 soorten moeten halen. Als je bedenkt dat in de biodiversiteit de insecten, die hij erbuiten liet, voor bijna 50 procent verantwoordelijk zijn voor het aantal soorten dan moeten we heel veel hoger dan 1500 soorten uit kunnen komen.