Heeze Leende
Bomen & Struiken
woensdag28mrt2018

Monumentale eik bij de Bulders was niet te redden

De monumentale eik op de hoek Oudemolen – Heezerenbosch moet wijken voor de randweg. Het bericht op heeze24 maakte 25 maart vele emotionele reacties los op Facebook. Spontaan werd het idee gelanceerd deze eik alsnog van de kap te redden door een protest op touw te zetten. Het IVN voelt niets voor een dergelijke actie. Waarom niet? Tijd om wat opheldering te geven.

De leden van het IVN ketenen zich uit principe niet vast aan bomen. Sowieso heeft dit weinig zin als een kapvergunning definitief verleend is. Wat doen ze dan wel? Op een effectieve manier zoveel mogelijk groen behouden. Dit doe je door zo vroeg mogelijk in het planproces aan tafel te komen met de projectontwikkelaars en betrokken ambtenaren. Dat gaat gelukkig vaak goed. Met deze werkwijze kom je maar zelden op de voorpagina’s, tv of de radio. Dat zorgt er waarschijnlijk voor dat de meeste Heeze-Leendenaren niet weten wat IVN allemaal voor elkaar bokst naast al die leuke en leerzame excursies, lezingen en cursussen. Zowel de bomenwerkgroep als de werkgroep Milieu- en Landschapsbehoud volgt nauwlettend wat de gevolgen voor de natuur zijn bij wegaanleg, nieuwbouw, vergunningverlening aan bedrijven, wijzigingen in bestemmingsplannen, enzovoort.

Indien nodig gaan ze in gesprek met de betrokken partijen, dienen bezwaarschriften in, informeren de gemeenteraad en de inwoners van onze gemeente.

In het uiterste geval procedeert IVN wel eens bij de Raad van State, maar dat is een ultiem middel. Liever worden wij in vroegtijdig stadium betrokken bij de besluitvorming.

 

Dat laatste is in het punt van de bomenkap in de Bulders niet helemaal goed gegaan. Het IVN vroeg in een pril stadium al bij de gemeente en de gemeenteraad aandacht voor monumentale eiken die voor de randweg dreigden te verdwijnen (overigens zijn wij géén tegenstander van de randweg). Lang bleef onduidelijk welke bomen konden blijven staan en waar herplant mogelijk was. Helaas werd de werkgroep wat laat in het ontwerpproces aan tafel gevraagd, waardoor de mogelijkheden om bomen te redden beperkt waren. IVN heeft in dezen een inspraakreactie gegeven, een zienswijze en een bezwaar ingediend. De laatste stap die mogelijk was, de Raad van State, hebben we achterweg gelaten. Wel heeft het IVN een herbeplantingsplan voor de randweg gemaakt, inclusief bomen en kruidenrijke bermen.