Mari de Bijl kandidaat bestuur Waterschap

Heeze Leende 14 januari 2023

Mari de Bijl, eén van onze prominente IVN-leden, stelt zich officieel kandidaat voor het bestuur van Waterschap De Dommel. Hij doet dat namens Water Natuurlijk, één van de 11 partijen die op 15 maart meedoen aan de verkiezing van het bestuur van het Waterschap. Dit vindt tegelijk met de verkiezing van de Provinciale Staten plaats. Het bestuur van het Waterschap bestaat uit 30 personen.

Mari stelt zich kandidaat omdat hij het belang van een natuurvriendelijk waterbeheer inziet, niet omdat het besturen zelf hem zo aan het hart ligt. “In die 42 jaar dat ik beheerder was bij Brabants Landschap ben ik natuurlijk bij veel projecten betrokken geweest”, zegt Mari, “en daarin speelde water vaak een belangrijke rol, zoals bij het beekherstel van de Tongelreep en de Kleine Dommel. Ik heb nu nog mijn contacten, dus ik kan mij nog nuttig maken”.

Het is een logische keuze dat Mari zich kandidaat stel namens Water Natuurlijk, waar hij als vijfde op de lijst staat. Water Natuurlijk is destijds opgericht door verschillende natuurorganisaties zoals de BMF, Natuurmonumenten, IVN en KNNV De partij wordt gesteund door o.a. Groen Links en D’66, maar een politieke partij is het niet. Waar vroeger mensen zich op persoonlijke titelkandidaat stelden voor het bestuur is dat nu veel vaker namens een politieke groepering. Zo hebben de Partij voor de Dieren, het CDA, de PvdA en de Boeren Burger Beweging een kandidatenlijst opgesteld.

Mari is één van de onafhankelijke kandidaten van Water Natuurlijk die met elkaar gemeen hebben dat ze zich verbonden voelen bij lokaal en regionaal natuur- en waterbeheer. “Het zijn groene bestuurders met hart voor blauw”, zegt Mari, ‘Water overstijgt partijbelangen en vraagt om samenwerking.” De agrarische organisaties waren traditioneel sterk vertegenwoordigd in het Waterschap met een aantal zgn. “geborgen zetels”. Deze zijn in aantal verminderd maar toch is belangrijk dat de natuur een grotere stem krijgt. “Water is de basis voor de natuur”, zegt Mari, “Als je alleen al kijkt naar het belang van de kwaliteit van het oppervlaktewater dan zie je dat we nog een hele strijd te winnen hebben. Wist je dat slecht 2% van het oppervlaktewater voldoet aan de Europese norm? Wij zijn echt het afvalputje van Europa. Bovendien moeten we een antwoord hebben op de klimaatverandering met zijn extreme neerslag, droogte en hittestress. Verkiezingen over water gaan over klimaat, natuur en gezonde toekomst”’, aldus Mari. “Maar vergeet ook de sociale component niet. Als je het zo bekijkt zijn wij toch een linkse beweging. Wij zijn voor een eerlijke verdeling van de lasten, we hebben oog voor kwetsbare groepen en willen niet dat de lasten doorgeschoven worden naar de toekomst.“

Nee, Mari is nog helemaal niet van plan om achter de welbekende geraniums te zitten en de hele dag tennissen en zingen, dat is ook zowat, dus wil hij zich nog volop nuttig maken voor de natuur en het beste kan dat volgens hem voor lokaal waterbeheer. En dat alles voor toekomstige generaties. “Inderdaad: zonder water geen later”, zeg Mari.

Daar zit vast nog wel een liedje in of een column. Wordt vervolgd.

IVN wenst Mari veel succes!

Doelen (beknopt) Water Natuurlijk

Deel deze pagina