Heeze Leende
Bomen & Struiken
vrijdag14apr2017

Knotwilgen geplant in Bruggenhuizen

Zaterdagochtend 8 april, de ochtend voor allerlei klussen, heeft IVN knotwilgen geplant aan Bruggenhuizen in Leende. 
De voorgeschiedenis. 
Aan de weg, die Bruggerhuizen heet, stonden 5 grote wilgen. Deze bomen waren verminderd in conditie en leverden een gevaar voor het verkeer op. 
De gemeente had daarom een kapvergunning verleend voor het kappen van deze bomen. 
Zoals altijd bij dergelijke kapvergunningen heeft de gemeente ook de milieuwerkgroep van het IVN Heeze-Leende op de hoogte gesteld van de voorgenomen activiteit. 
Will en Ciel zijn gaan kijken naar de bomen en hebben geprobeerd vast te stellen of er vleermuizen in de oude wilgen een onderkomen hadden gezocht. In het geval van vleermuizen moesten de bomen op het draaien van de seizoenen, winter naar voorjaar gekapt worden. 
Vleermuizen gebruiken dergelijke bomen als zomerslaapplaats dus  als de bomen voor de zomer gekapt zouden worden dan hebben de vleermuizen de tijd om een andere zomer slaapplaats te zoeken. Ook de gemeente heeft onderzocht of er vleermuizen in de bomen aanwezig waren. Er zaten geen vleermuizen in. Dat een aantal van de vijf bomen een gevaar opleverde voor het verkeer was voor ons ook wel duidelijk. 
Bruggerhuizen is een landelijke weg die voor een deel door het beekdal van de Tongelreep loopt. 
In overleg  met de gemeente zijn de wilgen afgezaagd op “knotwilgenhoogte “. Het ziet er wat bizar uit die dikke stompen wilgen van ongeveer twee meter hoog. Wij vertrouwen erop dat de bomen gaan uitlopen en dat ze zich ontwikkelen tot waardige knotwilgen.  
Om hier in toekomst een mooie rij knotwilgen te krijgen heeft de gemeente ermee ingestemd nog 10 (knot)wilgen bij te planten. Ze heeft de knotwilgen besteld onder voorwaarde dat we, IVN , ze zelf zouden planten. 
Dat is op zaterdag 8 april in samenwerking met onze natuurbeheerwerkgroep gedaan. 
Al met al een mooi resultaat, in het beekdal een mooie laanbeplanting van knotwilgen die in de toekomst een meerwaarde zullen zijn voor natuur en landschap. 
Een mooie samenwerking van de werkgroepen Milieu en Landschapsbehoud en Natuurbeheer van IVN Heeze -Leende en de gemeente Heeze Leende. 

Voor het planten van de knotwilgen:

Bruggenhuizen

Bruggenhuizen

BruggenhuizenHet planten van de knotwilgen:
Bruggenhuizen