Heeze Leende
Gezondheid
donderdag13okt2016

IVN tegen uitbreiding stallen varkenshouder van Asten

Varkenshouder van Asten wil aan de Kerkedijk in Sterksel twee nieuwe stallen bouwen voor 21.900 varkens. Naast de 1,5 ha stallen wil men ook een innovatieve mestbewerkingsinstallatie bouwen. Het IVN is van mening dat er veel bedenkingen zijn tegen uitbreiding van dit bedrijf. Er komt een grote toename van ammoniak, geur, fijnstof en vrachtwagenbewegingen. De werkgroep milieu- en landschapsbehoud heeft daarom een zienswijze ingediend, toegespitst op:

Milieu

 • Effect extra-uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof niet getoetst
 • Resultaat: invloed op gezondheid van omwonenden en op flora & fauna in de natuurgebieden onbekend

Ammoniak

 • Door nieuwe stallen toename ammoniakemissie met 4,5%
 • Resultaat: forse ammoniakdepositie op natuurterreinen (funest voor de biodiversiteit)

Geuremissie

 • Toename van de geuremissie met 6,62 % door nieuwbouw stallen
 • Resultaat: nog grotere geurbelasting voor de kern van Sterksel

Fijnstof

 • Fijnstofemissie neemt toe met  53,8 % !!
 • Resultaat: nog meer mensen met longziekten.

Multiresistente ziektekiemen

 • Groot deel varkensstapel is drager MRSA, ESBL, Hepatitus E
 • Resultaat: mogelijk schadelijke gevolgen voor mensen in de omgeving

Verkeer en vervoer

 • Door uitbreiding van de stallen ontstaat een grote toename van het aantal vrachtwagens, zeker in combinatie met Poort 43 (voorheen Reiling).
 • Resultaat: Onmogelijke verkeerssituatie. De wegcapaciteit is hier niet op berekend.

Mestbewerking

 • Alleen eigen mest zal verwerkt worden. Maar geldt dat ook voor bedrijven die eigendom van van Asten zijn, maar elders liggen?
 • Is trouwens voor de mestbewerkingsinstallatie geen MER (milieu effect rapportage) nodig?

Conclusie:

Het IVN Heeze-Leende vindt het onbegrijpelijk dat er binnen afzienbare tijd twee mestfabrieken ten zuiden van de dorpskom komen. (Poort 43 en van Asten). Gezien de calamiteiten bij andere mestbedrijven zijn er grote risico’s voor de bevolking in Sterksel en omgeving.

De complete zienswijze kunt u hier downloaden:

heeze-leende_zienswijze_kerkedijk.pdf