Heeze Leende
Water
zaterdag09sep2017

IVN schrijft Waterschap over lozingen op de Groote Aa

Het IVN maakt zich zorgen over lozingen op de Groote Aa door een mestfabriek op het industrieterrein Poort43 te Sterksel. Het IVN heeft de volgende brief geschreven aan het Waterschap:

Op donderdag 17 augustus 2017 is een extreem verhoogde concentratie ammonium aangetroffen in de waterzuiveringsinstallatie van Aarle-Rixtel. Deze was zo erg dat ze de zaak hebben stil gelegd.
De oorzaak is hoofdwaarschijnlijk een lozing van een mestverwerkingsinstallatie van het bedrijventerrein BZOB in Helmond.

Het IVN Heeze-Leende maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op Poort 43 in Sterksel.
Al eerder hadden wij contact over de aanvraag van een lozingsvergunning door de mestfabriek op Poort 43 bij Sterksel. Deze vergunning om te lozen op de Groote Aa is voor zover wij weten nog niet door u verleend.
Het incident bij Helmond staat niet op zichzelf. Het is vaker fout gegaan, met massale vissterfte tot gevolg. Het ongeluk laat weer zien hoe risicovol deze bedrijven zijn voor ons milieu.

Bij Poort 43 is het risico als er iets mis gaat nog erger want het bedrijf wil direct gaan lozen op het oppervlakte water zonder tussenkomst van een waterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Het bedrijf wil het afvalwater zelf het zuiveren.
Dus we zien het misgaan pas in het oppervlaktewater van de Groot Aa.

Met de geplande bouw van meer mestfabrieken in Brabant zal het risico op vervuiling blijven toenemen als die in oppervlaktewater gaan lozen. Daarom vragen wij u wederom zeer terughoudend te zijn met het verlenen van een lozingsvergunning aan MV Sterksel.

Den Ouden in Helmond heeft inmiddels besloten een sensor te plaatsen op het riool op hun eigen terrein. Die zorgt ervoor dat de pomp direct stil staat zodra er iets mis gaat. Het is ons niet bekend hoe vaak dergelijke sensoren ingezet worden. 

Het IVN Heeze-Leende heeft de volgende vragen:

  1. Hoe is de stand van zaken betreffende vergunningen om afvalwater van mestbe- en verwerkingsinstallaties te lozen op het oppervlakte water?
  2. Is het Waterschap voorstander dat bedrijven zelf het afvalwater uit mestbe- verwerkingsinstallaties reinigen en controleren voordat ze het gaan lozen in het oppervlakte water?
  3. Is het Waterschap voorstander dat het afvalwater uit mestbe- verwerkingsinstallaties per vrachtwagen aanbieden bij de waterzuivering en zelf gaan reinigen?
  4. Is het Waterschap voorstander de permanente monitoring van het (door het bedrijf gezegde) schone afvalwater op het bedrijf met een vaste internetverbinding met een externe controlekamer te laten plaats vinden, voordat het afvalwater het bedrijf verlaat?
  5. Is het Waterschap voorstander dat bedrijven die gaan lozen op het oppervlakte water een soort water(mest)meter plaatsen die kan meten hoeveel afvalwater er geloosd wordt op het oppervlakte water?
  6. Zijn er nu al gegevens van de waterkwaliteit in de Groote Aa op de plaats van de eventuele lozingspunt?
  7. Zijn er actuele inventarisatiegegevens van de flora en Fauna in de omgeving en stroomafwaarts van het lozingspunt?

Het IVN Heeze-Leende zou graag op korte termijn hier antwoorden op willen hebben i.v.m. een eventuele voorlichtingsavond in Sterksel.

IVN Heeze-Leende.
Werkgroep Milieu en Landschapsbehoud.

Coördinator: Ciel Broeckx
Secretaris    : Henk Groenemans.

Een kopie van deze brief wordt gestuurd aan:
•    Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende
•    Raadsleden van de gemeente Heeze-Leende
•    BMF
•    Provinciale staten van Noord Brabant
•    Dorpsraad Sterksel
•    Staatsbosbeheer
•    Brabantslandschap

Groote Aa