Heeze Leende
Natuur
vrijdag22feb2019

IVN Heeze-Leende bruisend als nooit tevoren!

Vorig jaar heeft IVN Heeze-Leende weer flink aan de weg getimmerd met haar activiteiten. Dat bleek uit een bereikmeting die op initiatief van het bestuur is uitgevoerd. Hierbij was het vooral van belang in te schatten hoeveel mensen we buiten onze eigen vereniging hebben bereikt met onze activiteiten. Dat bleken er zo’n 30.000 te zijn. Daarbij dient te worden aangetekend het natuurlijk veel uitmaakt of men deelnemer was aan een cursus of kennis nam van een aankondiging van een wandeling in de lokale krant. Er waren 2000 directe contacten met “niet IVN-ers”. Het geeft een indruk van de vitaliteit van onze vereniging.

In totaal namen 35 mensen deel aan interne cursussen, waarvan 2/3 bestond uit niet-leden. Het aantal kinderen dat deelnam aan onze natuuractiviteiten was ruim 1300, het grootste gedeelte in schoolverband. Maar ook de ochtenden van de kinderdoegroep konden rekenen op een grote belangstelling. De natuurwandelingen werden eveneens goed bezocht met 400 deelnemers, ook hier weer veel mensen van buiten onze vereniging. Daarnaast hebben we met onze activiteiten circa 3500 bezoekers bereikt bij verschillende evenementen, zoals de Strabrechtse heidedag en de  Epilepsie Night Walk. Ook op het gebied van lezingen was er vorig jaar weer veel te doen. De zes lezingen werden door circa 400 mensen bezocht. Lezingen bleken uitermate geschikt om geïnteresseerden “van buiten” te trekken. Tenslotte was IVN Heeze-Leende regelmatig aanwezig in de media via persberichten, diverse brochures, ons afdelingsblad, de website en Facebook.

Hoewel deze opsomming verre van compleet is geeft het toch aan hoe actief onze IVN-afdeling in 2018 is geweest.