Heeze Leende
Landschap
zaterdag12nov2016

IVN dient zienswijze in over bestemmingsplan Bulders

De wergroep milieu- en landschapsbehoud heeft gereageerd op het plan voor aanleg van de randweg en de wijk De Bulders:

  • Er moet tijdig een gedetailleerd plan zijn waarin duidelijk staat welke bomen men precies wil kappen.
  • Het IVN wil inzichtelijk hebben wat er met de gelden die vrijkomen voor groen in de regeling ruimte voor ruimte gebeurt.
  • Het Schraverspad moet niet 'grotendeels' maar geheel behouden blijven.
  • Woningbouw tussen Oudemolen en Schaverspad moet voorkomen worden.
  • Het IVN pleit voor aanleg van bloemrijke bermen, bloemrijke graslanden, hoogstamfruitbomen en natuurlijk groen.
  • Uitspraken over waterhuishouding en noodzaak tot faunapassages zijn onvoldoende onderbouwd.

Hieronder kunt u de zienswijze downloaden:

heeze-leende_zienswijze_ivn_plan_bulders.pdf