Heeze Leende
Beleid & Organisatie
maandag22apr2019

Hulp gevraagd bij soorteninventarisatie jubileum

Inventarisatie flora en fauna in het gebied van de Kleine Dommel:

In 2020 viert IVN Heeze-Leende haar 50-jarig jubileum. Wij willen dat doen met het in kaart brengen van de flora en fauna in het beekdal van de Kleine Dommel te Heeze, tussen de Somerenseweg in het zuiden en de A 67 in het noorden. Een gedetailleerde beschrijving van het gebied is aanwezig, alsmede een kaart.

Gedurende het hele jaar (dat we 1000-soortenjaar genoemd hebben) zullen inventarisaties plaatsvinden. In de praktijk willen wij gewoon zoveel mogelijk soorten waarnemen.

Uiteraard doen wij dat samen met de gebiedseigenaren, zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel. Hoogtepunt van het jubileumjaar wordt de 1000-soortendag, waarbij we de resultaten tot dat moment presenteren aan het publiek. Na afloop van het soortenjaar zullen wij alle resultaten samenvatten in een eindrapportage. Om het officiële karakter van de inventarisatie te benadrukken wordt in 2020 op waarneming.nl het projectgebied “Beekdal Kleine Dommel te Heeze” als locatie aangegeven.

Hoewel wij als IVN-afdeling een aantal specialisten in huis hebben zal het duidelijk zijn dat wij niet alle kennis bezitten voor een dergelijke inventarisatie. Hulp van specialisten “van buiten” is daarom essentieel. Hieronder ziet u een opsomming van de specialisten-gebieden.

Wilt u mee inventariseren? Meld u dan aan via ons secretariaat secretariaat-ivnhl@live.nl, onder vermelding van uw specialisme. Of mogelijk kunt u ons in contact brengen met andere specialisten binnen of buiten uw organisatie. Onderstaande opsomming is daarbij niet bindend. Uiteraard is het mogelijk dat u deskundig bent op een deelgebied.

Het slagen van ons project hangt in grote mate af van de hulp die wij van organisaties zoals de uwe ontvangen.

Wilt u meer informatie over de inventarisatie? Neem dan contact op met Hans Teeven (hansteeven@gmail.com). Voor informatie over de actuele stand van zaken met betrekking tot kaarten en aanmeldingen verwijzen wij gedurende het soortenjaar naar de website van IVN Heeze-Leende: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage aan ons jubileumjaar en hopelijk tot ziens.

Soortenlijst waarneming nl

 • Vogels
 • Zoogdieren
 • Reptielen en amfibieën
 • Dagvlinders
 • Nachtvlinders en micro’s
 • Libellen
 • Sprinkhanen en krekels
 • Vissen
 • Bijen, wespen en mieren
 • Vliegen en muggen
 • Kevers
 • Wantsen, cicaden en plantenluizen
 • Insecten (overig)
 • Geleedpotigen (overig)
 • Weekdieren
 • Overige ongewervelden
 • Planten
 • Algen, wieren en eencelligen
 • Mossen en korstmossen
 • Paddenstoelen