Amfibiën en reptielen

Heeze koploper amfibieën overzetten in Nederland

Heeze Leende 27 januari 2023

In 2022 werden op 135 verschillende plaatsen in Nederland amfibieën veilig naar de overkant van de weg geholpen door vrijwilligers. In onze gemeente steken 7 soorten amfibieën de Somerenseweg in Heeze over tijdens de trek van hun overwinteringsgebied bij de Lange Bleek naar de voortplantingswateren op de Strabrechtse heide. Omdat dit tot veel verkeerslachtoffers onder de amfibieën leidt, worden ieder jaar door Brabants Landschap schermen en emmers geplaatst waarin de kikkers, padden en salamanders worden opgevangen. Zo’n 25 vrijwilligers brengen de beestjes vervolgens (in teams van 2 personen) naar de overkant.

Heeze bleek vorig jaar een “hotspot” voor amfibieën in ons land. In totaal werden hier 6567 amfibieën overgezet door de amfibieënwerkgroep van IVN Heeze-Leende. Na een aantal jaren in de top 5 te hebben verkeerd is Heeze nu koploper in Nederland, vóór werkgroepen uit Flevoland, Limburg, Noord-Holland en Utrecht die achtereenvolgens 2 t/m 5 werden. In totaal hebben vorig jaar 107 werkgroepen hun overzetgegevens doorgegeven aan Ravon, de landelijke kennisorganisatie. Dat leverde een totaal van 107.000 amfibieën die veilig de overkant bereikten.

De koppositie van Somerenseweg Heeze bewijst dat in dit gebied de juiste condities aanwezig zijn voor een gezonde amfibieënpopulatie en ook dat het overzetten wel degelijk loont. Met name voor de zeldzame heikikker (slechts op 5 overzetlocaties actief!) neemt Heeze een bijzondere plaats in. Landelijk werden in totaal 2320 heikikkers overgezet, waarvan 2192 hier ter plaatse.

Naast amfibieën werden ook vele andere dieren de weg overgezet, zoals insecten (w.o. 23 keversoorten), spinnen en kleine zoogdieren. Het overzetten is derhalve belangrijk voor de algehele soortenuitwisseling tussen de natuurgebieden aan beide kanten van de weg, hetgeen de biodiversiteit in het hele gebied ten goede komt.

Omdat het handmatig overzetten gedurende een lange periode van eind januari tot half april natuurlijk zeer intensief is (en lang niet alle trekkende amfibieën redt), bestaan er nu concrete plannen voor een vaste corridor onder de Somerenseweg. IVN is met de gemeente en de provincie in overleg om een aantal tunnels aan te leggen onder de weg. Omdat deze instanties niet het benodigde aantal volledig zullen financieren start IVN binnenkort een crowdfundingsactie om minimaal één tunnel zelf te financieren (kosten 30.000 euro per tunnel).

Ontdek meer over

Deel deze pagina