Heeze Leende
IVN
zondag11sep2022

Exotenproject A2-gemeentes

De A2-gemeentes Heeze-Leende, Valkenswaard en Cranendonck organiseren binnenkort een bewustwordingscampagne m.b.t. invasieve exoten. Op zaterdag 17 september is er van 9:30 tot12:00 uur een informatiebijeenkomst in 't Perron. Aan de hand van een presentatie worden de aanwezigen voorgelicht over wat invasieve exoten zijn, waarom zij aandacht vragen en hoe diverse soorten herkend kunnen worden. Ter illustratie wordt op een buitenlocatie de Japanse duizendknoop bekeken.  

Op zaterdag 1 oktober vindt van 13:00-17:00 uur een exotenwerkdag plaats in Heeze-Leende. Vele vrijwilligers zullen samen met een hovenier op één locatie de Japanse duizendknoop opruimen. Aan deze opruimactie neemt ook onze Natuurbeheergroep deel.

Graag roepen wij alle IVN-ers op om aanwezig te zijn, zowel bij de informatiebijeenkomst op 17 september als bij de werkdag op 1 oktober.