Heeze Leende
Recreatie
maandag21mei2018

En er kwam een pad….

Zaterdag 19 mei is het rolstoelpad aan de Plaetse officieel in gebruik genomen. Bij de opening waren een groot aantal genodigden aanwezig , o.a. de belangrijkste sponsoren, de directie van Staatsbosbeheer en een vertegenwoordiging van de gemeente Heeze-Leende en Provincie Noord Brabant. Uiteraard waren ook het bestuur van IVN Heeze-Leende en diverse coördinatoren van de werkgroepen aanwezig.

IVN-voorzitter Ivo Rothuizen heette in zijn speech iedereen hartelijk welkom en memoreerde hoe het rolstoelpad tot stand is gekomen. Hij dankte alle sponsoren hartelijk voor hun bijdrage en noemde met name de steun van Joris Boonaerts (AH) en de Rabobank van essentieel belang voor het slagen van het project. Maar ook de vele ( vaak anonieme) kleine en grote “geldschieters” hebben ervoor gezorgd dat het pad er kwam.

Hierna  werd het rolstoelpad formeel overgedragen aan Staatsbosbeheer, op wiens grondgebied het pad ligt en die ook het onderhoud voor haar rekening zal nemen. Namens de directie van SBB sprak vervolgens Jan Fenten, die ook de sponsoren noemde die “in natura” hadden gedoneerd.

Bart van Nuland voerde het woord namens de Provincie Noord Brabant Hij vermeldde met name de ontwikkeling van rolstoelpaden bij de natuurpoorten in onze provincie. Tenslotte bedankte Harrie Scheepers, fractievoorzitter van Algemeen Belang Heeze-Leende iedereen die zich heeft ingezet voor het rolstoelpad en met name Harrie van Litsenburg.

Hierna vond de officiële opening van het pad plaats door de onthulling van het paneelbord in de insectentuin waarop de hoofdsponsors van het rolstoelpad vermeld staan. Harrie van Litsenburg verrichtte als initiatiefnemer namens IVN de openingshandeling, samen met rolstoelgebruiker Ron van der Wijden. Vervolgens kregen de genodigden een rondleiding over het pad. Het officiële gedeelte werd afgesloten met een hapje en een drankje in de feesttenten op de Plaetse.

Terwijl het officiële gedeelte plaats vond was er veel belangstelling voor de nevenactiviteiten, zoals de demonstratie schapen drijven bij de trouwlocatie, het verhaal van de imker en de groentetuin en voor het vachtvilten bij de werkschuur van Kempenhaeghe.

IVN en Staatsbosbeheer kunnen terug kijken op een geslaagde in gebruik name van het rolstoelpad.