Heeze Leende
IVN
woensdag28apr2021

Constructieve input IVN in RES

Als IVN willen wij graag een bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie, de zogenaamde RES, waaraan in deze maanden in elke regio van het land gewerkt wordt. Daarin moeten plannen worden gemaakt om de belangrijke klimaatdoelen van de komende decennia te halen.

Het zijn buitengewoon ingrijpende plannen waarin op veel plaatsen, ook natuurgebieden, zonneparken en grote windmolens worden gepland. Op zich een hele goede zaak want we moeten af van fossiele grondstoffen zoals olie en gas, die voor opwarming van de aarde zorgen. 

Ook wij in ons eigen Heeze-Leende moeten ons steentje bijdragen, maar tegelijkertijd zullen wij op moeten komen tegen grootschalige aantasting van onze natuurgebieden. In een groot deel van onze gemeente zijn namelijk zoekgebieden ingetekend, bijvoorbeeld voor de plaatsing van windmolens langs de autosnelweg A2 in of bij de Grote Heide. Daarom hebben we inmiddels een brief aan onze gemeenteraad en College van B&W gestuurd, waarbij we vraagtekens zetten bij de aanpak, bij het voorgenomen traject en bij de inhoudelijke plannen. In die brief vragen we bijvoorbeeld aandacht voor alternatieven zoals energiebesparingen, het gebruiken van bestaande gebouwen voor plaatsing van zonnepanelen en voor innovatie, waar we in onze regio zo goed in zijn.

De werkgroep Milieu & Landschapsbehoud heeft over dit onderwerp een brief gestuurd aan de lokale politici en een presentatie gemaakt. De presentatie is o.a. besproken op het regionale IVN-overleg van 6 april jl.

Presentatie RES

Verbetervoorstellen RES

Zie ook