Heeze Leende
IVN
maandag07jun2021

Burgemeester neemt rapport soortenonderzoek in ontvangst

overhandigingTer gelegenheid van haar 50-jarig jubileum heeft IVN Heeze-Leende een onderzoek gehouden naar het aantal soorten dieren en planten in het beekdal van de Kleine Dommel. Het rapport daarover is op 7 juni aan de burgemeester van Heeze-Leende, Paul Verhoeven, overhandigd door de voorzitter van het IVN, Ben Pollmann, en Geert Engels, bestuurslid en medeopsteller van het rapport. De resultaten van het soortenonderzoek werden al eerder besproken met de gebiedseigenaren en met de verschillende specialisten die meegewerkt hebben aan het onderzoek.

Bij het soortenonderzoek zijn gedurende het hele jaar 2020 waarnemingen gedaan in het beekdal tussen de A67 en de Somerenseweg. Er bleken in gebied uitzonderlijk veel soorten voor te komen, in totaal 2489, waarvan 120 zeldzame en 20 zeer zeldzame soorten. Toch denken deskundigen en de gebiedseigenaren dat het beter kan en er nog veel meer soorten zouden kunnen worden gevonden. Zo is de kwaliteit van het grondwater en van de bodem van grote invloed op de flora en fauna, maar ook de inrichting van het gebied. Veel hangt af van het menselijk handelen, dat we grotendeels in eigen hand hebben, maar ook externe factoren zoals de klimaatverandering, spelen een rol. In het rapport worden tal van aanbevelingen gedaan om de biodiversiteit in het beekdal te verbeteren. Het rapport is in te zien en zelfs te downloaden.

Omdat één onderzoek nog niet zoveel zegt en het gebied sterk in ontwikkeling is, hebben we besloten om de periode van waarneming te verlengen tot het jaar 2030. Met dit soort onderzoeken hoopt IVN een bijdrage te kunnen leveren aan de soortenrijkdom in dit unieke gebied binnen onze gemeente.