Heeze Leende
Vogels
zaterdag08jul2017

Broedvogelkartering op de Strabrechtse en Lieropse Heide

In de winter van 1987-1988 heeft Staatsbosbeheer een groep van enthousiaste vogelaars bij een gebracht om de Strabrechste Heide op broedvogels te gaan monitoren. De groep vrijwilligers heeft in de loop van de jaren nogal wat wisselingen gekend maar nog steeds gaan er 6 groepen vogelaars in het voorjaar voor dag en dauw het gebied in om de waarnemingen te doen en vast te leggen.
Inmiddels is dit dus ruim 25 jaar en kunnen veranderingen in de soorten goed bezien worden in de tabellen en de grafieken per soort. Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat er voor de meeste soorten een achteruitgang kan worden geconstateerd. Slechts enkele soorten tonen een duidelijke vooruitgang.
Maar ook kan geconcludeerd worden dat de hoeveelheid water die aanwezig is op de hei erg bepalend is voor de hoeveelheid soorten en de aantallen per soort: Veel water: meer soorten (en aantallen) die van drassige gebieden houden, minder water: toename van de soorten (en aantallen) die van droge gebieden
houden!
U vindt hier de laatste stand van zaken met betrekking tot de vogelstand op de Strabrechtse Heide.

Broedvogelkartering Strabrechtse Heide