Heeze Leende
Amfibieën & reptielen
maandag18apr2022

Amfibieën overzetten naar ongekend record

In de periode van 28 januari tot 7 april heeft een groep van 25 vrijwilligers van IVN Heeze-Leende in totaal 6586 amfibieën de Somerenseweg in Heeze over geholpen. Dat is veel meer dan in voorgaande jaren toen gemiddeld 2400 amfibieën werden gered van de verkeersdood. Door teams van twee personen werden iedere ochtend onder allerlei weersomstandigheden zo’n 90 padden, kikkers en salamanders per dag overgesjouwd. Dat gebeurde met emmers, totaal 19 stuks verspreid een lengte van 350 meter. Op de topdag van 16/17 februari werden 1332 amfibieën overgezet. Maar niet alleen amfibieën werden aangetroffen in de emmers. Ook diverse soorten kevers, springstaarten, rupsen en veel spinnen.

Over alle jaren gezien werden heikikkers het meest aangetroffen (1/3 deel) en ook de kleine watersalamanders springt eruit in vergelijking met het landelijke beeld. De rugstreeppad en de gewone pad zijn bezig met een rustige maar gestage opmars. Somerense weg Heeze stond de afgelopen jaren steeds hoog genoteerd in Nederland als het gaat om het overzetten van amfibieën. Wellicht wordt het dit jaar zelfs een top-5 notering. Uiteraard spelen factoren als de kwaliteit van de habitat, droge of natte zomers en het weer tijdens de trek een rol, maar het is duidelijk dat bij de Somerenseweg het jarenlange overzetten wel degelijk succes heeft gehad. Daardoor hebben meer dieren zich kunnen voortplanten.

Ondanks het enorme enthousiasme van de “overzetters” pleit IVN Heeze-Leende al jaren voor een meer bestendige oplossing: amfibieëntunnels onder de Somerenseweg. De gemeente Heeze-Leende heeft tijdens de receptie van het 50-jarig bestaan van IVN Heeze-Leende inderdaad toegezegd een aantal tunnels te zullen realiseren. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat er om de 50 meter een tunnel moet komen, hetgeen voor het huidige overzetgedeelte van de Somerenseweg neerkomt op 7 tunnels. Naast het aantal speelt ook het type tunnel een belangrijke rol bij het uiteindelijke effect op de amfibieënpopulatie.

Omdat het hier een verandering betreft in een Natura2000 gebied is een vergunning verplicht. Met de realisatie van de tunnels hoopt IVN dat hiermee het handmatig overzetten definitief verleden tijd is.

 

Procentuele verdeling over de soorten (2019-2022)

 

amfibieGP = Gewone pad

RSP = Rugstreeppad

BK = Bruine kikker

GK = Groene kikker

HK = Heikikker

AWS = Alpenwatersalamander

KWS = Kleine watersalamander

Foto: Piet den Besten

Eindverslag Amfibeeentrek 2022 / 2