Heeze Leende
Bomen & Struiken
maandag06mrt2017

45e Boomfeestdag: Bomen Verbinden

Op woensdag 22 maart werd de Nationale  Boomfeestdag gevierd. Voor onze gemeente is dit de 45 e Boomfeestdag. Het plantterrein is  bij het industrieterrein De Poortmannen in Heeze. Het is te bereiken door  bij De Poortmannen; de Industrieweg volgen, deze gaat over in De Boelakkers , tot aan de IVN vlag. 

Het thema is: “ Bomen Verbinden ” Dit thema is gekozen vanwege het feit dat het 25 jaar geleden is dat het verdrag van Maastricht getekend is en de Europese Unie een feit werd. Ook verwijst het thema naar de partnersteden waarmee vele gemeenten verbonden zijn.

In samenwerking met de gemeente Heeze-Leende, die het plantterrein ter beschikking stelt en schoolgidsen van IVN Heeze-Leende, hebben 145 leerlingen van groep 7 uit onze gemeente een deel van deze groenstrook beplant met  struiken. Daarnaast gaf  een medewerker van de groenvoorziening van de gemeente aan hen uitleg over het gebruik van hun gereedschap en het onderhoud van dit gebied. Bij de binnenactiviteit mochten de leerlingen, samen met IVN gidsen uitzoeken welke relaties (verbindingen) er tussen dieren en planten in de groenstrook voor kunnen komen. Door het planten van een eigen struik worden de kinderen bij de natuur betrokken. Het zelf spitten en planten van een struikje is weer een nieuwe natuurbeleving voor een kind en dit vergeten ze nooit meer.

Om de nieuwe uitbreiding van dit industrieterrein komt een brede nieuwe groenstrook met volop ruimte voor natuur. De werkgroep voor milieu- en landschapsbehoud van IVN Heeze-Leende heeft voor de gemeente een ontwerp gemaakt met aandacht voor bloemrijke weiden, bosschages met inheems plantsoen, solitaire bomen. Dit gebied wordt op natuurlijke wijze  beheerd. In het  inheemse plantsoen zullen bloemrijke en besdragende struiken geplant worden. In het plan is ook op een paar plaatsen ruimte gecreëerd voor hoogstamfruit. Er is gekozen voor oude en sterkte fruitrassen. Natuurlijk kunnen mensen die werkzaam zijn op De Poortmannen daar in het oogstseizoen een appeltje scoren, maar ook voor bv egels, dassen en vogels heeft valfruit een meerwaarde.
De affiche is van Sandra de Haan.

Boomfeestdag