Excursie vogelwerkgroep naar Plateau & Hageven

Op zaterdag 18 februari brengt de Vogelwerkgroep een bezoek aan het gebied Plateaux-Hageven. De Plateaux vormt één geheel met het Belgische natuurgebied Hageven ten zuiden van Valkenswaard en ligt tussen droge zandgronden en het beekdal van de Dommel. Het is een grensoverschrijdend natuurgebied tussen droge zandgronden en het beekdal van de Dommel.

In het gebied zijn verschillende reigersoorten te zien, zoals de blauwe reiger en de grote zilverreiger. Verder uiteraard veel eenden en ganzen: wilde eend, tafeleend, slobeend, kuifeend, wintertaling en de nijlgans. En als we geluk hebben dan zien we wellicht ook de ijsvogel.

Vertrek om 07:30 uur vanaf het gemeentehuis. De excursie duurt een halve dag.

  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Jan de Vries

coordinator IVN Heeze Leende de Spotvogel

Ontdek meer over

Deel deze pagina