Excursie Vogelwerkgroep naar Midden-Limburg

Op zaterdag 19 november brengt vogelwerkgroep De Spotvogel van IVN Heeze-Leende een bezoek aan de natuurgebieden de Banen en de Kwegt in Midden-Limburg. Het vertrek is om 8.00 uur vanaf het gemeentehuisplein in Heeze. De excursie duurt een halve dag.

De Banen is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Limburg, gelegen in de buurt van Nederweert. Het is een zand- en grindwinning in uitvoering. In het gebied worden hagen aangeplant om zo voor een aantrekkelijker leefgebied te zorgen voor dassen. Op de oude rivierduinen groeit een eikenbos. In de kruidlaag van het bos groeien de stekelvaren en het heerlijk geurende lelietje-van-dalen.

Samen met de Banen hoort de Kwegt tot hetzelfde natuurgebied. De Kwegt is een gebied met vennen. Samen met de Roeventerpeel en de Schoorkuilen zijn die vennen allemaal hersteld. Ze waren tientallen jaren geleden drooggevallen en daarna dichtgeschoven met grond. De gebieden werden vervolgens gebruikt als landbouwgrond. Een deel bleef braak liggen. Dankzij de inzet van een groot aantal partijen werd de Kwegt in oude luister hersteld. De hoop is dat een aantal verdwenen vogel- en plantensoorten terug zal keren. Tijdens de laatste excursie van de vogelwerkgroep bleek dat het ruige gebied veel zaadeters trok, die vanaf de grond opvlogen. Daaronder zaten kepen en sijsjes, maar ook  goudvink en havik. Op de plas de Kwegt zaten veel eenden. In totaal noteerden werden destijds zijn 51 vogelsoorten waargenomen.

Soorten die veel voorkomen zijn:

  • Grote Zilverreiger
  • Geoorde Fuut
  • Grauwe Ganzen
  • Dodaars
  • Krakeend
  • Grauwe Vliegenvanger
  • Veel kleine zangvogeltjes, o.a. fitis, tjiftjaf, roodborst, winterkoning
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Jan de Vries

coordinator IVN Heeze Leende de Spotvogel

Ontdek meer over

Deel deze pagina