Laat Heeze-Leende zoemen!

“Nederland Zoemt” is een landelijk initiatief dat in 2018 is gestart voor behoud van de insecten en met name de wilde bijen, waarvan de situatie erg zorgelijk is. Ook het IVN Heeze-Leende is actief en heeft in haar 10-puntenplan aan de lokale politiek o.a. gevraagd om actie te ondernemen in de komende raadsperiode ten gunste van de insecten.

Verschillende IVN-werkgroepen hebben in de afgelopen tijd aandacht geschonken aan de insecten, o.a. via de cursus Wilde Bijen, een lezing over insecten en de plaatsing van insectenhotels aan het Freulelaantje in Heeze. De werkgroep Milieu en Landschapsbehoud heeft gepleit voor een insectvriendelijk maai- en zaaibeheer in bloemrijke bermen en grasvelden en heeft aandacht gevraagd voor bescherming van de zandpaden in onze gemeente. Deze zijn van groot belang voor het behoud van de insecten. Ondertussen heeft de Natuurbeheergroep vlinderplekken ontwikkeld en stukken heide geplagd voor de klokjesgentiaan en dus voor het gentiaanblauwtje.

Tenslotte hebben de natuurgidsen tijdens hun wandelingen regelmatig aandacht geschonken aan de situatie waarin de insecten in Nederland verkeren.

steilrandjes

Ook voor 2020 zijn er weer veel plannen om de insecten onder de aandacht te brengen. Tijdens NL Doet op 13 en 14 maart zal de jaarlijkse controle en eventuele reparatie van de insectenhotels plaatsvinden.  Op 18 en 19 april 2020 zal ook binnen Heeze-Leende-Sterksel de Nationale Bijentelling worden gehouden. Verder wordt er momenteel door Brabants Landschap onderzoek gedaan naar het nut van steilrandjes voor insecten, waarbij IVN Heeze-Leende de steilrandjes mede heeft afgegraven (Natuurbeheergroep) en ook gaat helpen inventariseren (we zoeken nog vrijwilligers met insectenkennis!). In het kader van het 1000-soortenonderzoek in het beekdal van de Kleine Dommel zullen ook de insecten in kaart gebracht worden. Insecten en spinnen vormen meer dan de helft van de soorten in Nederland. Ze zorgen voor de bevruchting van planten, voor het opruimen van afval, dienen als voedsel voor heel veel organismen en zijn enorm kwetsbaar. Tenslotte zijn er plannen om een nachtvlindertelling in 1000-soortengebied te regelen.

zweefvlieg

De enorme verscheidenheid aan insectensoorten is onvoorstelbaar belangrijk voor het natuurlijk en menselijk leven op aarde. Doe mee en geef insecten de ruimte.