Heel Heeze-Leende Zoemt!

IVN Heeze-Leende heeft 2018 uitgeroepen tot het jaar van de insecten en dat is niet omdat het daar zo goed mee gaat. Integendeel, de laatste jaren is de stand van de insecten steeds verder teruggelopen. Met name de wilde bij is in gevaar. “Nederland Zoemt” is een landelijk initiatief dat gestart is voor het behoud van de wilde bijen. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Ook in ons 10-puntenplan vragen wij de lokale politiek om actie te ondernemen in de komende raadsperiode.
Gedurende het hele jaar zullen werkgroepen van IVN Heeze-Leende aandacht schenken aan de insecten. Zo gaat de Cursuswerkgroep een cursus organiseren over wilde bijen en een bijenhotel plaatsen. De werkgroep Milieu en Landschapsbehoud gaat actief pleiten voor een ander maai- en zaaibeheer en zal aandacht vragen voor de zandpaden in onze gemeente. Ook de Natuurbeheergroep levert een bijdrage. Zij gaat vlinderplekken ontwikkelen en op de heide plaggen voor de klokjesgentiaan en dus voor het gentiaanblauwtje. Ook de Scholenwerkgroep zal in haar projecten de insecten centraal stellen. Verder zullen een 3-tal wandelingen in het voorjaar en in de zomer in het teken staan van de insecten. In het Groene Blaadje (het "clubblad" van IVN Heeze-Leende) komt het thema “Insecten” regelmatig aan de orde en ook de cover zal in dat teken staan. Tenslotte gaan wij zoveel mogelijk mensen proberen te activeren voor de landelijke bijentelling die op 21/22 april gehouden wordt.