Flora

Wat doet de florawerkgroep?
Leden van de florawerkgroep gaan om de week een avond naar een interessant gebiedje om te inventariseren welke planten er groeien. De gegevens worden opgeslagen en ter beschikking gesteld aan bijv. Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, de gemeente en natuurbeschermingsgroepen. Voor het optimale beheer en de bescherming van kostbare stukjes natuur is deze kennis van grote betekenis. 

Waar wordt er geïnventariseerd? 
De florawerkgroep houdt zich vooral bezig met het verzamelen van kennis over de wilde planten in de gemeente Heeze-Leende-Sterksel. Naast bijzondere plekjes in de gebieden van Staatsbosbeheer en Brabants Landschap worden bijvoorbeeld ook de planten van bermen  en groenstroken geïnventariseerd. 

Hoe vaak komt de groep bijeen?
Gemiddeld gaat de werkgroep in het groeiseizoen om de veertien dagen erop uit, momenteel op de maandagavond vanaf half acht en af en toe vrijdagochtend. (Als de werkgroep blijft groeien kan daar een ander dagdeel bij komen).  

Kennis van de plaatselijke flora.
Tot de florawerkgroep horen niet alleen biologen en natuurgidsen, maar ook mensen met minder ervaring die graag van de anderen leren en zo hun kennis van wilde planten uitbreiden. In een ontspannen sfeer wordt het doelgericht en nuttig bezig zijn gecombineerd met het genieten van wat men zoal allemaal tegenkomt.  

Jaarprogramma florawerkgroep 2018

                   Datum         gebied                                    tijd      Samenkomst

vrijdag      20-apr-18    Leende langs de Grote AA   10.00  Brug Oostrikkerdijk Leende

maandag  14-mei-18   Weiland langs de Rul            19.30  Sleutelbloem

vrijdag      25-mei-18   Leenderstrijp                         10.00  Strijperstraat bij de winkel

vrijdag      8-jun-18      't Heike                                  10.00  Brug  groota Aa Heike

maandag  18-jun-18    Strabrechtse Heide               19.30  Sleutelbloem

maandag  16-jul-18     Leende langs de Grote AA   19.30  Oostrikkerdijk

vrijdag      24-aug-18   Ecoduct A2                            10.00  Valkenswaardseweg

vrijdag      7-sep-18      Brilven Spinsterberg             10.00  Einde Heezerenbosch

Meedoen?
Er is nog plaats voor gemotiveerde mensen, ook zonder ervaring, die hun kennis van de plaatselijke flora willen vergroten en mee willen helpen bij het inventariseren. Natuurliefhebbers zijn nogal eens van huis als de bloemen bloeien, daarom werkt de floragroep in wisselende samenstelling en is het niet vereist om bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn.

Brochure
heeze-leende_brochure_floragroep.pdf

Contactpersoon:
Henk Groenemans, Kruiseik 12, Heeze, tel 040-226 4122                              h.groenemans@hotmail.com