Doel Soortenjaar

2020 wordt het jaar waarin IVN Heeze-Leende haar 50 jarig jubileum viert. De kerngedachte van IVN is voorlichting geven over de natuur via wandelingen, cursussen, workshops, artikelen en tal van andere activiteiten.

Om educatie te kunnen geven moet eerst kennis opgedaan worden. IVN Heeze-Leende heeft in al die 50 jaren gewerkt aan de opbouw van die kennis niet alleen vanuit de boeken maar nadrukkelijk ín de natuur van de eigen woonomgeving. Kijken, luisteren, zoeken waarnemen, beschrijven, verwonderen en antwoorden zoeken, daar staat IVN Heeze-Leende voor. En deze kennis wordt vervolgens ingezet. Allereerst om te delen met anderen, via publiekswandelingen, groencursussen, kinderdoe-middagen, workshops. Maar ook, om een bijdrage te leveren aan onderzoek en wetenschap.

IVN Heeze-Leende nodigt alle inwoners van Heeze, Leende en Sterksel uit om mee te doen aan het “Soortenjaar 2020”. We gaan proberen om samen de flora en fauna vast te leggen in het beekdal van de Kleine Dommel in Heeze, gelegen tussen de Somerenseweg en de A67. Ook hier weer een tweeledig doel: opbouw en kennis en plezier om (samen) in de natuur te zijn. En ten tweede om een bijdrage te leveren aan de wetenschap. Waarom in dit gebied? Omdat er de afgelopen jaren een aantal werkzaamheden hebben plaatsgevonden en het nu dus een goed moment is om hier een nulmeting uit te voeren. Samen met u willen we daarom precies vastleggen wat er op dit moment in het gebied leeft en groeit.