“Beekdal Kleine Dommel een jaar in beeld”

Eindrapport Soortenjaar IVN Heeze-Leende

“Beekdal Kleine Dommel een jaar in beeld”

Inhoudsopgave website

 1. Hst. 1 Voorwoord 

 2. Hst. 2 Conclusies en aanbevelingen 

 3. Hst. 3 Aanleiding en doelstelling soortenjaar 2020 

 4. Hst. 4 Beschrijving projectgebied

 5. Hst. 5.1 Manier van werken (waarnemers, gebruikte methoden)

 6. Hst. 5.2 Een waarnemer aan het woord

 7. Hst. 6 Resultaten inventarisatie beekdal 2020 

 8. Hst. 7.1 Soortenrijkdom in Nederland 

 9. Hst. 7.2 Ontwikkelingen in het beekdal 

 10. Hst. 7.3 Ontwikkeling waarnemingen en opvallende zaken

 11. Hst. 7.4 Opmerkingen per soortgroep 

 12. Hst. 7.4.1 Opmerkingen Vogels

 13. Hst. 7.4.2 Opmerkingen Zoogdieren

 14. Hst. 7.4.3 Opmerkingen Reptielen en amfibieën

 15. Hst. 7.4.4 Opmerkingen Dagvlinders

 16. Hst. 7.4.5 Opmerkingen Libellen

 17. Hst. 7.4.6 Opmerkingen Insecten (overig)

 18. Hst. 7.4.7 Opmerkingen Weekdieren

 19. Hst. 7.4.8 Opmerkingen Nachtvlinders en micro’s

 20. Hst. 7.4.9 Opmerkingen Vissen

 21. Hst. 7.4.10 Opmerkingen Planten

 22. Hst. 7.4.11 Opmerkingen Paddenstoelen

 23. Hst. 7.4.12 Opmerkingen Mossen en korstmossen

 24. Hst. 7.4.13 Opmerkingen Geleedpotigen (overig)

 25. Hst. 7.4.14 Opmerkingen Sprinkhanen en krekels

 26. Hst. 7.4.15 Opmerkingen Wantsen, cicaden, plantenluizen

 27. Hst. 7.4.16 Opmerkingen Kevers

 28. Hst. 7.4.17 Opmerkingen Bijen, wespen en mieren

 29. Hst. 7.4.18 Opmerkingen Vliegen en muggen

 30. Hst. 7.4.19 Opmerkingen Algen, wieren en eencelligen

 31. Hst. 7.4.20 Opmerkingen Overige ongewervelden

 32. Hst. 7.5 Invasieve soorten

 33. Hst 8. Nawoord

 34. Hst 9. Literatuur 

 35. Hst. 10. Bijlagen