Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag10feb201808:00

Vogelwerkgroep gaat naar Soerendonks Goor

Het Goor, ten westen van Soerendonk in de gemeente Cranendonck, is een deels moerassig natuurgebied dat wordt doorstroomd door de Naaste Loop, die stroomafwaarts overgaat in de Strijper Aa. Het is een gebied met veel (water)vogels en in trek bij vogelliefhebbers. Er is een vogelkijkhut. Het Goor sluit aan bij de Groote Heide.

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

  • Grote Zilverreiger
  • Blauwe reiger,
  • Veel eendensoorten: o.a. pijlstaart, slobeend, kuifeend,  wilde eend etc.
  • Ganzensoorten o.s. Grauwe Gans, Nijlgans, Canadeze Gans
  • Winter- en zomertalingen

Vertrek vanaf het plein voor het gemeentehuis om 8.00 uur.

Nadere inlichtingen en opgave bij Geert Engels, tel. 040 2885787 of 0638895545

Algemene informatie

zaterdag 10 februari 2018 - 08:00 tot 14:00
Locatie: 
Gemeentehuisplein
5591 HA Heeze
Nederland
Extra Informatie: 

graag vooraf aanmelden
06-38895545

Contactpersoon: 
Geert Engels
Google Maps image