Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag19mei201806:30

Vogelwerkgroep gaat naar Meinweg

De Meinweg is een nationaal park in de Nederlandse provincie Limburg ten oosten van Roermond, gemeente Roerdalen. De Meinweg bestaat uit een uiterst zeldzaam terrassenlandschap met steile overgangen tussen deze terrassen. Dit unieke landschap is in de loop van tienduizend jaren ontstaan door het water van de Maas en Rijn en drie breukvlakken in de aarde die door het nationaal park lopen (onder andere de Peelrandbreuk). De Meinweg wordt verder ook dwars doorsneden door twee beken. In dit gebied komen aan zoogdieren wilde zwijnen, vossen, bunzings, steenmarters, reeën en hermelijnen voor. In totaal zijn in dit gebied 172 soorten vogels waargenomen.

Veel voorkomende vogelsoorten o.a.

  • Zomergasten: Boomleeuwerik, Roodborsttapuit
  • Trekvogels: Kraanvogels
  • Op de heide: Fitis, Boompieper, Graspieper, Geelgors, Roodborsttapuit, nachtzwaluw
  • In de bossen: Havik, Buizerd, Grote Bonte Specht, Koolmees, Pimpelmees, Vink, Vlaamse gaai en Gekraagde Roodstaart

Bij de vennen: wilde eend, fuut, waterhoen en waterrat.

Algemene informatie

zaterdag 19 mei 2018 - 06:30 tot 14:00
Extra Informatie: 

Vertrek gemeentehuisplein
Marion den Boer
06-20632307

Contactpersoon: 
Marion den Boer