Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag30jun201806:00

Vogelwerkgroep gaat naar Luysen Mariahof Luysmolen

Natuurgebied De Luysen - Mariahof maakt deel uit van het grenspark Kempen-Broek. De Luysen is een natuurgebied in de Belgische gemeente Bocholt, dat bestaat uit een complex van visvijvers van 40 ha, en aansluitend een moerassig bosgebied. Het is.een belangrijk rustpunt voor watervogels. Er zijn twee vogelkijkhutten ingericht.

Voorkomende vogelsoorten o.a:

  • snor
  • roerdomp
  • houtsnip
  • watersnip
  • visarend en de grote zilverreiger (in de winter).

Algemene informatie

zaterdag 30 juni 2018 - 06:00 tot 13:00
Extra Informatie: 

Vertrek gemeentehuisplein
Tel nr 040-226 4191

Contactpersoon: 
Ineke Thijs