Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag21apr201806:30

Vogelwerkgroep gaat naar het Bele Ven

Uitspraak: Bele-ven. Het gebied ligt ten zuidwesten van Reusel en bestaat pas sinds 2008. Het is een waar vogelwalhalla (er zijn 170 vogelsoorten vastgelegd). Over een oppervlakte van 85 hectare werd de met mest verzadigde bodemlaag verwijderd. Daardoor kwamen 2 vennen tevoorschijn die 100 jaar geleden waren dichtgegooid. Ze worden omringd door bloemrijk grasland. Vogels ontdekten al snel het nieuwe leefgebied, zowel watervogels als weidevogels.. Om in alle rust te kunnen genieten van deze vogels is er een kijkhut gebouwd. Rond de vennen liggen nog ouderwets veel zandpaden. Ze worden omringd door breed uitgegroeide bremstuiken.

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

Geoorde fuut

Kleine plevier

Slobeend

Kievit

Wulp

Grutto

Geelgors

Roodborsttapuit

Algemene informatie

zaterdag 21 april 2018 - 06:30 tot 13:00
Extra Informatie: 

vertrek Gemeentehuisplein.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Gerrie Verschuren 06 -14527277

Contactpersoon: 
Gerrie Verschuren