Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag03dec202208:00

Vogelwerkgroep bezoekt Ooijpolder

Op zaterdag 3 december brengt vogelwerkgroep De Spotvogel van IVN Heeze-Leende een bezoek aan het natuurgebied Ooijpolder. Het vertrek is om 8.00 uur vanaf het gemeentehuisplein in Heeze. De excursie duurt ¾ dag.

De Ooijpolder ligt en oosten van de stad Nijmegen. Het wordt gekenmerkt door een uitgestrekt landschap met kleine dorpen, boerderijen, rivierduinen, uitgestrekte natuurlijke graslanden en op de hogere gedeelten struikgewas afgewisseld door groepjes bomen. Het is een onderdeel van het Natura2000-gebied de Gelders Poort. Ten noorden wordt de polder begrens door de rivier de Waal. Het gebied is waterrijk met oude rivierarmen en vijvers en wielen (ontstaan door een plaatselijke dijkdoorbraak). De fraaie Bizonbaai ligt in het gebied. In het gebied grazen Konikpaarden en Galloway-runderen.

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

  • Wintertaling
  • Slobeend
  • Krakeend
  • Kuifeend
  • Kramsvogel
  • Grutto
  • Kneu
  • Nonnetje

Algemene informatie

zaterdag 3 december 2022 - 08:00
Extra Informatie: 

Heb je interesse om een keer mee gaan met de vogelwerkgroep van IVN Heeze-Leende,
neem dan contact op met de coördinator van de groep,
Jan de Vries tel. 06-39484388.