Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag20okt201807:30

Vogelwerkgroep bezoekt De Lange Bleek

De Lange Bleek is een door dennenbos gedomineerd natuurgebied in de gemeente Heeze-Leende, nabij Sterksel. Het beslaat ongeveer 275 ha en sluit aan bij de Herbertusbossen en de Somerense Heide. Van de verschillende vennen die er vroeger lagen is alleen het Bultven overgebleven

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

  • Geelgors
  • Dodaars
  • Boomklever
  • Gekraagde Roodstaart
  • Grote Bonte Specht
  • Boompieper
  • Bonte Vliegenvanger
  • Fluiter
  • Grasmus
  • Roodborsttapuit.

Algemene informatie

zaterdag 20 oktober 2018 - 07:30 tot 12:30
Extra Informatie: 

verzamelen Gemeentehuisplein

Marco Wijnands
06-44326242

Contactpersoon: 
Marco Wijnands