Heeze Leende
Landschap
Op
zondag19sep202114:00

Op zoek naar bomen met natte voeten en droogstoppels

Voor de oplettende wandelaar is het geen verrassing dat de begroeiing er in een beekdal heel anders uit ziet dan op de heide. Een afstand van een paar honderd meter kan al leiden tot een grote variatie. Als je daar meer over wilt weten dan is de bomenwandeling van IVN Heeze-Leende op zondag 19 september een ideale gelegenheid. De wandeling o.l.v. natuurgidsen is in het beekdal van de Kleine Dommel, het gebied waar vorig jaar een soorteninventarisatie is gehouden. Vertrek om 14.00 vanaf de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Rul in Heeze.

Het thema van de wandeling is “Elke boom zijn eigen plekje”. De gidsen laten zien dat elke boom zijn eigen plaats heeft op de overgang van heide naar beekdal. Bomen en struiken in het beekdal zijn soorten die graag natte voeten en/of een rijke bodem op prijs stellen. Richting de heide wordt het schraal en droog en zien we een andere begroeiing.

De bodem in het beekdal verschilt sterk van die van de heide. De bodem in het dal bevat namelijk meer voedingsstoffen en houdt het water beter vast. Daarom groeien er in het beekdal meer soorten, die veel water en voedingsstoffen nodig hebben. De boomsoorten die floreren in het beekdal zijn hierop aangepast. Zij kunnen zich nauwelijks of helemaal niet handhaven op de droge heide. Deze boomsoorten leggen daar gauw het loodje. Bovendien worden ze ter plekke op de heide weggeconcurreerd door soorten die beter aangepast zijn aan droogte en een voedselarme bodem. Voor de specifieke boomsoorten van de droge heide geldt het omgekeerde.

Klik hier voor meer informatie over wandelingen.

Algemene informatie

zondag 19 september 2021 - 14:00
Extra Informatie: 

Vertrek parkeerplaats van Staatsbosbeheer
de Rul iHeeze