Heeze Leende
Natuur in de Buurt
Op
donderdag19apr201820:00

Lezing Rini Kersten: “De dans rond de bloem”

Op donderdag 19 april houdt  Rini Kerstens (IVN) een lezing in ’t Perron in Heeze over bloemen en insecten. “Insecten houden van bloemen”, het klinkt als een reclameslogan, maar er zit veel meer achter. Er gaat een complete wereld schuil achter het bezoek van insecten aan bloemen. Er zijn insecten en bloemen die elkaar min of meer toevallig tegenkomen, maar ook soorten die “voor elkaar geschapen zijn”. Kenmerken van hun bouw en hun gedrag zijn dan in detail afgestemd op hun ontmoeting. Het is een verhaal van lokken en verleiden, van belonen en misleiden, van leren en onthouden. M.a.w. een verhaal “in geuren en kleuren”. De lezing begint om 20.00 uur, toegang 2 euro.

Actuele berichtgeving leert ons dat het aantal insecten, zowel soorten als individuen, fors terugloopt. Minder muggen, wespen, luizen en vliegen. Dat klinkt sommigen misschien als muziek in de oren, maar de werkelijkheid is echter dat die achteruitgang een groot probleem is. Het betekent minder voedsel voor uiteenlopende insecteneters, gebrek aan bestuivers voor onze cultuurgewassen en voor onze wilde flora. Geen vrucht- en zaadvorming. Ook de zaadeters komen in problemen ….

Maar er is hoop! Dicht bij huis kunnen we, met een beetje goede wil, onze tuinen, parken, groenstroken en akkerranden insectenvriendelijk(er) inrichten. En dan is er heel veel te genieten. Goed voor de insecten en goed voor ons !

Rini Kerstens is van huis uit bioloog en oud-leraar biologie. Hij is docent bij Natuurgidsenopleidingen van het IVN en verzorg talloze lezingen per jaar. Zijn interesse in de natuur is breed: planten, insecten, amfibieën, landschap, historie.

Stil staan bij bloemen en insecten betekent kennis maken met een innige relatie, zicht krijgen op de functionaliteit van bouw en gedragingen en op een stukje samenhang in de natuur.

Het zal echter ook en vooral een avond worden van verwonderen en bewonderen !!

Algemene informatie

donderdag 19 april 2018 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
t' perron
Schoolstraat 48
5591 HM Heeze
Nederland
Extra Informatie: 

Aanvangstijd 20.00
Toegang €2,--
www.ivn.nl/heeze-leende

Google Maps image