Heeze Leende
Duurzaamheid
Op
woensdag05sep201820:00

IVN-lezing over Duurzaamheid: wat kan je zelf doen?

Ad Havermans is specialist op dit gebied en kan als geen ander in begrijpelijke taal vertellen wat duurzaamheid inhoudt. Hij zal diverse kanten van duurzaamheid toelichten en ons uitdagen om ons steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Want we kunnen zeker zelf ook iets doen!

Duurzaamheid is door de jaren heen een “containerbegrip” geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder de term duurzaamheid geschaard.  We spreken van een duurzame ontwikkeling als de ontwikkeling aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Een hele mond vol, maar Ad Havermans zal het vertalen naar de praktijk. Maar duurzaamheid blijft een moeilijk veelomvattend begrip met veel aspecten, o.a. de plaats van fossiele brandstoffen, uitstoot van CO2, opwarming van de aarde, voedselproblematiek en het verlies van de verscheidenheid aan soorten (biodiversiteit).

Het cursusteam van IVN Heeze-Leende is verheugd dat zij Ad Havermans bereid heeft gevonden om een lezing over Duurzaamheid te geven in Heeze. Ad Havermans leidde twintig jaar lang docenten op in de fysische geografie (aardrijkskunde). Daarnaast was hij werkzaam in het lager en middelbaar onderwijs, het bedrijfsleven en het economisch hoger beroepsonderwijs. Nu wijdt hij zijn tijd grotendeels aan natuur-en milieueducatie en duurzame ontwikkeling.

Wij hebben een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties, maar hoe moeten we dat doen, welke maatregelen zijn nodig?

Kom naar deze lezing en kijk welke bijdrage je zelf kan leveren aan een duurzame samenleving. Wij heten u van harte welkom!

Algemene informatie

woensdag 5 september 2018 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
De Sleutelbloem
Strabrecht 14
5591 BP Heeze
Nederland
Google Maps image