Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag01jun201906:00

De vogelwerkgroep gaat naar Zouweboezem / Ameide

Het mooiste natuurgebied van de Vijfheerenlanden bij Lexmond (ZH). De Zouweboezem vormt één geheel met de naastgelegen eendenkooi De Zouwe, Het Hoenderwiel en de polder Achthoven. Graslanden, water en rietpercelen wisselen elkaar af en vormen samen één groot natuurgebied.

 

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

 • Purperreiger
 • Zwarte stern
 • Bruine / blauwe kiekendief
 • Waterral
 • Blauwborst
 • Snor
 • Sprinkhaanzanger
 • Porseleinhoen
 • Cetti’s zanger
 • Snor
 • Roerdomp
 • IJsvogel
 • Baardman

Algemene informatie

zaterdag 1 juni 2019 - 06:00 tot 18:00
Extra Informatie: 

Vertrek Gemeentehuisplein
06:00

Loes van den Boom
040-2857242
06-21531149