Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag08jun201906:30

De vogelwerkgroep gaat naar Schuitwater

Het Schuitwater is een gevarieerde natuurgebied, met elzenbroekbossen, moerasvegetatie, open water en vochtige gras- en hooilanden. Het open water in het gebied wordt gevoed door kwel, is bijzonder helder en heeft een rijke vegetatie.
In het Schuitwater komen ook droge gebieden voor. Ze bestaan uit kleinschalige loof- en naaldbossen, voedselarme graslanden, droge en vochtige heideterreinen en een aantal vennen. Paarden houden hier het gras kort. Het Schuitwater ligt in Noord-Limburg tussen de plaatsen Swolgen, Broekhuizenvorst en Broekhuizen en ten westen van Lottum.

Algemene informatie

zaterdag 8 juni 2019 - 06:30 tot 15:00
Extra Informatie: 

Vertrek Gemeentehuisplein
06:30
Emiel Heijmans
040-2455213