Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag15jun201906:30

De vogelwerkgroep gaat naar Mariahof Luysen Luysmolen

Natuurgebied De Luysen - Mariahof maakt deel uit van het grenspark Kempen -Broek. De Luysen is een natuurgebied in de Belgische gemeente Bocholt, dat bestaat uit een complex van visvijvers van 40 ha, en aansluitend een moerassig bosgebied. Het is.een belangrijk rustpunt voor watervogels. Er zijn twee vogelkijkhutten ingericht.

Voorkomende vogelsoorten o.a:

  • snor,
  • roerdomp
  • houtsnip
  • watersnip
  • visarend en de grote zilverreiger (in de winter).

Algemene informatie

zaterdag 15 juni 2019 - 06:30 tot 15:00
Extra Informatie: 

Vertrek Gemeentehuisplein
06:30
Corrie Vincent
040-8482844
06-33802188