Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag27apr201906:30

De vogelwerkgroep gaat naar Koningssteen

Het natuurgebied Koningssteen is een internationaal natuurgebied van ongeveer 50 hectare groot. Koningssteen wordt onderdeel van het grensoverschrijdende rivierpark Maasvallei, dat ontstaat na afronding van het Grensmaasproject. De Koningssteen is voor de vogelwerkgroep bij uitstek een plaats waar we in het voorjaar (april), naast een grote groep kleine zangvogeltjes veel nachtegalen waarnemen. Ook zijn er veel beversporen te zien.

Voorkomende vogelsoorten o.a:

 • Fuut
 • Knobbelzwaan
 • Kuifeend
 • Zomertortel
 • Koekoek
 • Groene Specht
 • Nachtegaal
 • Bosrietzanger
 • Spotvogel
 • Grasmus
 • Matkop
 • Wielewaal
 • Ijsvogel
 • Braamsluiper

Verslag Maria Ruiter (deelnemer excursie)

“ Koningssteen is een vogelgebied bij uitstek, waar we ook dit jaar weer getrakteerd werden op de meest mooie zang van o.a. wel 14 nachtegalen. We hadden geluk dat we er één zingend door de grote kijker konden zien. Het ochtendkoor van heel veel kleine zangertjes maakt een diepe indruk op je. De verschillende kleuren van de net uitgekomen blaadjes al niet minder. Even hebben we de zomertortel gehoord al was het maar kort, de braamsluiper zat weer op zijn vaste stek. Op veel plaatsen is vraat van de bever te zien. Korte koffiepauze, we zaten in het territorium van de konikpaarden. Ik denk dat ik wel mag zeggen: we hebben genoten.”

Algemene informatie

zaterdag 27 april 2019 - 06:30 tot 12:30
Extra Informatie: 

Vertrek gemeentehuisplein 06:30
Maria Ruiter
040-2262193