Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag02feb201908:15

De vogelwerkgroep gaat naar het Soerendonks Goor

Het Goor, ten westen van Soerendonk in de gemeente Cranendonck, is een deels moerassig natuurgebied dat wordt doorstroomd door de Naaste Loop, die stroomafwaarts overgaat in de Strijper Aa. Het is een gebied met veel (water) vogels en in trek bij vogelliefhebbers. Er is een vogelkijkhut. Het Goor sluit aan bij de Groote Heide.

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

  • Grote Zilverreiger
  • Blauwe reiger
  • Veel eendensoorten: o.a. pijlstaart, slobeend, kuifeend,  wilde eend etc.
  • Ganzensoorten o.s. Grauwe Gans, Nijlgans, Canadeze Gans
  • Winter- en zomertalingen

Algemene informatie

zaterdag 2 februari 2019 - 08:15 tot 13:00
Extra Informatie: 

Vertrek gemeentehuisplein 8.15
Hanny Cuijten 06-1104 4320

Contactpersoon: 
Hanny Cuijten