Heeze Leende
Vogels
Op
zaterdag01dec201808:15

De vogelwerkgroep gaat naar het Bele-ven

Uitspraak: Bele-ven. Het gebied ligt ten zuidwesten van Reusel en bestaat pas sinds 2008. Het is een waar vogelwalhalla (er zijn 170 vogelsoorten vastgelegd). Over een oppervlakte van 85 hectare werd de met mest verzadigde bodemlaag verwijderd. Daardoor kwamen 2 vennen tevoorschijn die 100 jaar geleden waren dichtgegooid. Ze worden omringd door bloemrijk grasland. Vogels ontdekten al snel het nieuwe leefgebied, zowel watervogels als weidevogels.. Om in alle rust te kunnen genieten van deze vogels is er een kijkhut gebouwd. Rond de vennen liggen nog ouderwets veel zandpaden. Ze worden omringd door breed uitgegroeide bremstuiken.

Voorkomende vogelsoorten o.a.:

  • Geoorde fuut
  • Kleine plevier
  • Slobeend
  • Kievit
  • Wulp
  • Grutto
  • Geelgors
  • Roodborsttapuit

Algemene informatie

zaterdag 1 december 2018 - 08:15 tot 13:15
Extra Informatie: 

Vertrek: Gemeentehuisplein
Tijd: 08.15
Informatie: Gerrie Verschuren
06-14527277

Contactpersoon: 
Gerrie Verschuren